NW Vietnamese News

“The Way to Heaven” by Vietnamese Mission Minister Đỗ Khắc Mẫn / Cửa Vào Thiên Đàng

October 09
00:23 2013

The Way to Heaven / Cửa Vào Thiên Đàng

Our Savior Baptist Church, Federal Way, WA

Vietnamese Mission Minister Đỗ Khắc Mẫn, matthewdo@yahoo.com

MatthewDo@OurSaviorsBaptist.org , Text only: (206) 909-0589

The Way to Heaven

Our Savior Baptist Church, Federal Way, WA

Dear Thanh,

Is morality good enough to enter heaven?

I enjoyed our conversation about heaven and earth with you at lunch. You said that you believe there is a heaven, you are good enough to enter it based on your own morality, and you don’t need a Savior. Just like your family, you earned the right to immigrate to the United States under the humanitarian operation (HO) program because your dad served in the South Vietnamese army as an officer, and suffered for 7 years in the communist re-education camp.

Thanh, I admire your family very much, especially your dad. I would like to take this opportunity to thank him personally. He suffered so much for our country and freedom. I am sure your dad’s family as well as other South Vietnamese army officers’ families earned the right to immigrate to the United States. But the question is, who created the legal standard so we can justify our rights?

Both you and I know over 300 hundred years ago, people came to this land, established a country, wrote the laws, and added the immigration laws later. After the fall of South Vietnam, they added the HO program and funded the program. All of the legislation had to be done before it’s made known to us so that we had hope to apply for the immigration, and the United States government used their laws to justify our right. We were not even citizens yet, let alone participated in writing the laws in our favor. Our merit, wealth, and opinion had no influence on those laws. We are justified to enter this country solidly based on what had been granted to us through the mercy of the laws.

In the same way, the right to enter of the heaven is granted to us through God’s merciful laws, or His mercy. He is the one who creates heaven and earth, establishes His Kingdom, and He write His laws. None of us had the right to participate in it. He alone rules his Kingdom. Those who want to ‘immigrate’ into his Kingdom have to be justified by His mercy. Our morality is a great effort, but we are not able to earn the right to enter Heaven by it. The only way to earn the right to Heaven is faith in the Lord Jesus Christ. This is His merciful law of the King of Heaven. It is just like your immigration to this country. You have merit, but the mercy of the law of the land grants you your right.

The God of heaven and earth shows His mercy through His only Son, the Lord Jesus Christ. The Bible says “Yet to all who received him [Jesus Christ], to those who believed in his name, he gave the right to become children of God” (John 1:12). That is, God grants us the right to be citizens of his Kingdom if we have faith in Jesus Christ. This is a gift given to everyone from God without social status or restrictions. The only thing required of us is to accept His gift. I invite you to think about it and let me know if you think I can help. I would love to talk to you again. It is my pleasure to share my faith with you.

Please contact me through the address above.

Anh Thanh thân mến,

Đạo Đức Có Đủ Chuẩn vào Thiên Đàng Không?

Tôi rất vui được nói chuyện với anh về thiên đàng và trần gian trong bữa ăn trưa của chúng ta. Anh tin có Thiên Đàng, và cho rằng đạo đức của anh đủ để vào Thiên Đàng, không cần phải có Cứu Chúa. Như gia đình của anh đã được quyền định cư ở Mỹ qua diện HO vì cha anh đã là một sĩ quan phục vụ trong quân ngũ, và chịu khổ 7 năm liền trong trại “cải tạo”.

Anh Thanh, tôi thật lòng ngưỡng mộ gia đình anh, đặc biệt là cha của anh. Tôi muốn nhân cơ hội này cám ơn ông. Ông đã hy sinh và chịu tổn hại quá nhiều cho quốc gia và sự tự do của chúng ta. Tôi tin chắc rằng gia đình anh, cũng như những gia đình sĩ quan khác của Việt Nam Cộng Hoà cũng đã được quyền nhập cư vào Mỹ; nhưng câu hỏi ở đây là ai viết ra đạo luật nhập cư để chúng ta dựa vào đó mà biện mình cho quyền của chúng ta?

Cả hai chúng ta đều biết rằng hơn 300 năm trước, nhiều người đã tới miền đất này thành lập nên quốc gia viết ra những đạo luật, và sau nầy thêm vào luật di cư. Sau khi Miền Nam Việt Nam thất thủ, họ đã tu chỉnh, thêm vào chương trình HO và tài trợ nó. Tất cả những thủ tục pháp lý phải được hoàn tất trước khi đạo luật được ban hành để chúng có hy vọng biện mình cho quyền định cư của chúng ta, và chính quyền Mỹ dùng luật của quốc gia để biện minh cho quyền của chúng ta. Chúng ta chưa phải là công dân thì đừng nói chi đến việc tham gia vào chuyện viết đạo luật để có lợi cho chúng ta. Tài trí, của cải và ý kiến của chúng ta không có uy thế, ảnh hưởng gì trên luật nhập cư này. Chúng ta được quyền nhập cư vào quốc gia này là hoàn toàn nhờ vào sự thương xót từ bộ luật đã viết sẳn.

Cũng một thể ấy, quyền vô thiên đàng đã được ban cho chúng ta qua bộ luật thương xót của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng tạo nên thiên đàng và trần gian, và Ngài đã viết những đạo luật cho vương quốc của Ngài. Loài người, không ai trong chúng ta có cái quyền đóng góp gì trong đó. Một mình Ngài tể trị Vương Quốc của Ngài. Những ai muốn ‘nhập cư’ vào Vương Quốc của Ngài phải thoả đáng tiêu chuẩn của đạo luật thương xót của Ngài. Đạo đức của chúng ta là một cố gắng tuyệt vời, nhưng nó không đạt được tiêu chuẩn vào thiên đàng. Chỉ có một cách đạt được tiêu chuẩn vào thiên đàng là tin nhận Chúa Giê-su là Cứu Chúa. Đây là sự thương xót của Vua của thiên đàng. Cũng như sự định cư của gia đình anh vào quốc gia nầy, anh có công sức, nhưng luật nhân đạo, hay thương xót, của quốc gia nầy cho anh quyền định cư.

Đức Chúa Trời của thiên đàng và trần gian này tỏ lòng thương xót của Ngài qua Con một của Ngài là Chúa Giê- Su Christ. Kinh-Thánh chép “Nhưng hễ ai tin nhận Ngài (Chúa Giê-Su), tức là tin danh của Ngài, thì được Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức- Chúa- Trời” (Giăng1:12). Điều nầy có nghĩa là Đức Chúa Trời ban cho chúng ta quyền trở nên công dân của Vương Quốc của Ngài khi chúng ta đặt đức tin nơi Chúa Giê- Su. Đây là món quà của Ngài dành cho tất cả mọi người không phân biệt giai cấp xã hội hay địa vị. Điều đòi hỏi nơi chúng ta là tiếp nhận món quà của ngài. Tôi mong anh hãy suy nghĩ về điều đó và nếu tôi có thể giúp được gì xin cho tôi biết.

Tôi muốn được nói chuyện thêm với anh lần nữa. Thật là hân hạnh được chia xẻ niềm tin của tôi với anh.

Xin liên lạc với tôi qua địa chỉ

Our Savior Baptist Church, Federal Way, WA

Vietnamese Mission Minister Đỗ Khắc Mẫn, matthewdo@yahoo.com

MatthewDo@OurSaviorsBaptist.org , Text only: (206) 909-0589

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles