NW Vietnamese News

Department of Neighborhoods: 25 năm phục vụ người dân tại Seattle

November 02
22:44 2013

Thị Trưởng McGinn (phải) đang nâng ly chúc mừng Giám Đốc Department of Neighborhoods, Bernie Agor Matsuno trong giờ phút quan trọng: đánh dấu qua 25 năm của cơ quan phục vụ quần chúng và đa sắc dân trong 13 Quận Hạt của Seattle.

Buổi tiệc thu hút khoảng 500 quan khách và gia đình liên quan đến thành phố Seattle và Department of Neighborhoods; cơ quan của thành phố đặt nặng mối quan tâm về an ninh, hỗ trợ các chương trình matching funds, an toàn khu phố, giúp đỡ giới trẻ tránh tham gia tội phạm, đặc biệt là góp phần phát triển thương mại và các trung tâm sinh hoạt cộng đồng.. (photo: www.NVnorthwest.com) .

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles