NW Vietnamese News

Tutta-Bella tấm gương thành công trong khu phố Rainier Ave từ khi có Sound Transit qua sự hỗ trợ của thành phố

November 02
22:51 2013

Department of Neighborhoods trong một vài năm gần đây cùng với cơ quan Rainier Valley CDF, Hiệp Hội Thương Mại MLK-BA và HomeSight đã hỗ trợ mạnh mẽ các tiểu thương trong vùng điển hình như Tutta Bella đạt được những thành quả phát triển kinh doanh giúp phục hồi các nhà hàng bị đóng hoặc thua lỗ.

Ảnh: chủ nhân Joe Fuegere (giữa) và cô Margie Thompson (trái) cùng một cử tri gốc Việt, anh Hòa Trần trong buổi sinh hoạt 1 tuần lễ trước ngày bầu cử thứ Ba ngày 5-11-2013. Hiện cơ quan CDF và MLK BA phối hợp trong các kế hoạch giúp mọi người có cơ hội làm kinh doanh, và thành công trong kinh doanh, qua cơ quan CDF hiện nay./.

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles