NW Vietnamese News

Phái Đoàn Cộng Đồng NVQG-Tacoma cầu nguyện và tham dự lễ Tiễn Biệt Việt Dzũng tại Cali

January 03
23:32 2014

Phái Đoàn Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia thành phố Tacoma và Pierce County nhận lời cám ơn từ cô Minh Phượng (thứ hai từ trái) là trưởng Ban Tổ Chức Lễ Cầu Nguyện cho NS Giuse JoanKim Việt Dzũng tại Quận Cam Cali, mọi nghi thức này do ông Nguyễn Chí Thiện (Radio Bolsa) thay mặt tang quyến là trưởng ban tổ chức.

Cộng Đồng Tacoma cũng tổ chức cầu nguyện và tưởng niệm cho cố nhạc sĩ Giuse JoanKim Việt Dzũng tại trụ sở Cộng Đồng Tacoma vào ngày Thứ Bảy 21-12-2013 trước đây. (Xem Tin Phóng sự SBTN-TV)

Ảnh trên: Một vài hình ảnh kỷ niệm hoạt động của Việt Dzũng cùng với ca sĩ Ngọc Minh, nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng đã được chiếu lên màn ảnh, cũng như trao tặng tận tay cho ban tổ chức, thay mặt gia đình Việt Dzũng đón nhận.

Ảnh dưới: Phái Đoàn Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia thành phố Tacoma và Pierce County với ông Trần Minh (góc phải) nhận lời cám ơn từ cô Minh Phượng( Radio Bolsa) (thứ hai từ trái) là trưởng Ban Tổ Chức Lễ Cầu Nguyện và thăm viếng Nhạc Sĩ Giuse JoanKim Việt Dzũng tại Quận Cam Cali, trên Cáo Phó có ghi chú ông Nguyễn Chí Thiện (Radio Bolsa) – phu quân của xướng ngôn viên Minh Phượng thay mặt tang quyến là trưởng ban tổ chức.

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles