NW Vietnamese News

Seattle: Lễ Tưởng Niệm Hải Chiến Hoàng Sa đánh dấu 40 năm lịch sử

January 02
00:50 2014

phóng sự SBTN-TV về Lễ Giỗ Trận Hoàng Sa lần thứ 39 năm 2013 tại Tổ Đình Việt Nam- Phaùt laïi)

Trước thềm năm mới Giáp Ngọ, trong tháng Giêng năm nay, một số buổi lễ và biểu tình đánh dấu 40 năm hải chiến Hoàng Sa sẽ được long trọng tổ chức tại Seattle

Liên lạc Ban Tổ chức:

NT Hứa Yến Lến, NS Phan Rang: 206-335-3891, BS Nguyễn Xuân Dũng: 253-473-7081, NT Huỳnh Văn Phước: 206-484-4445, NT Trần Bá Hạnh: 206-241-0456, NS Đinh Hùng Chấn: 206-458-5938, Tổ Đình Việt Nam: (206) 779-6875

Ảnh trên: Đài Chiến Sĩ Trận Vong tại Tổ Đình Việt Nam- tại 2236 SW Orchard St., WA 98106

Lễ Giỗ Trận Hoàng Sa lần thứ 40 (năm 2014) tại Tổ Đình Việt Namvào lúc 2pm Chúa Nhật 19-1-2014. Tương tự Seattle nơi sẽ diễn ra lễ tưởng niệm năm thứ 40 vào ngày Chúa Nhật 19-1. Một buổi lễ tưởng niệm và biểu tình sẽ diễn ra tại Chùa Cổ Lâm vào một ngày hôm trước sẽ diễn ra vào trưa ngày 18-1-2014

Liên lạc Ban Tổ chức:

NS Phan Rang: 206-335-3891

(Mời xem phóng sự SBTN-TV về Lễ Giỗ Trận Hoàng Sa lần thứ 39 năm 2013 tại Tổ Đình Việt Nam qua www.NVnorthwest.com)

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles