NW Vietnamese News

Thành phố Seattle được nhận giải thưởng The City Cultural Diversity Awards Program về phục vụ quần chúng

March 14
00:16 2014

photo: Cherry Cayabyab & James Bush

Department of Neighborhoods -Seattle

judge

Ảnh trái : hình ảnh và tin trên trang bài báo Người Việt Tây Bắc phát hành ngày thứ Sáu, 14-3-2014 loan tin về giải thưởng cấp Liên Bang dành cho thành ophố Seattle qua hai đại diện nhận lãnh

The City Cultural Diversity Awards Program được thành lập từ 1995 đã dành giải thưởng mang tính toàn quốc năm 2014 cho Seattle Department of Neighborhoods mà giới chức đại diện gốc thiểu số nhận lãnh là cô Cherry Cayabyab và ông James Bush (ảnh trên). Những giới chức này giúp mang tiếng nói của 19 sắc dân ở mọi cộng đồng thiểu số, tị nạn và khu vực của thành phố được chánh quyền lắng nghe và đáp ứng các nhu cầu. Department of Neighborhoods và văn phòng phát triển kinh tế thành phố (OED) gần đây có những giao tiếp với cộng đồng Việt và doanh nghiệp thiểu số bị ảnh hưởng vì xe tốc hành xây dựng trên phố MLKing từ 10 năm qua

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles