NW Vietnamese News

Hạn kỳ Affordable Care Act’s đã xong đợt đầu..

April 04
03:40 2014

Washington: 146.000 người muabảo hiểm toàn quốc được 7 triệu người 

Kỳ hạn phải mua bảo hiểm theo luật Obamacare chấm dứt vào lúc 11:59 khuya ngày 31-3-2014 cho thấy những monjg ước của đảng Dân Chủ không mấy thành công như mong muốn của Tổng Thống, mà đa số dân chúng vẫn không ủng hộ, trong số đó có cả nhiều tiểu bang bất tuân và ” đứng ngoài”.

Nếu bầu cử giữa kỳ hiện nay sẽ là một chứng minh cho sự thất bại của người có chức vị dân cử cao cấp nhất, chủ xướng Obamamacare, khiến nhiều ứng cử viên Dân Chủ tránh không nói tới trong cuộc vận động bầu cử…
Trong khi số lượng đã thấp hơn nhiều so với mục tiêu chính thức, dù Liên Bang có các chiến dịch vận động mang tính “áp đảo” gần đây đã biến đổi nhữang ai đủ điều kiện hưởng Medicaid sẽ tự nhiên được chuyển đổi qua kết quả của sự mở rộng của kế hoạch Obamacare .
Trong khi số lượng người mua bảo hiểm là thấp dưới kế hoạch đề ra,  
Có hơn 268.000 người mới hội đủ điều kiện trong Medicaid (lợi tức thấp ít tiền, được gọi là  Apple Health in Washington –tăng cao gấp đôi mục tiêu hai lần của dự trù ​​sẽ đạt tới năm 2018.
Bên cạnh những hội viên mới hội đủ điều kiện , có thêm 135.000 người nay hội đủ điều kiện với  các quy tắc nghiêm ngặt hơn trước không cho dễ được ghi danh .
Và người xin được hưởng  Medicaid sẽ tiếp tục tăng . Những người hội đủ điều kiện cho chương trình chăm sóc sức khỏe miễn phí có thể tiếp tục làm đơn xin hưởng trong suốt cả năm.
Nếu cộng tất cả con số người sử dụng Healthplanfinder ,có  hơn 960.000 người đã đăng ký trong chăm sóc sức khỏe thông qua trang web kể từ khi có luật ban hành từ ngày khởi sự ghi danh mua 1 tháng 10 năm ngoái.
Chính phủ đã cho biết đã có hơn 7 triệu người đã đăng ký bảo hiểm tư nhân
Tiểu bang Washington nói rằng chỉ cho những người có trở ngại  về đăng ký trên trang web sẽ được thêm thời giantriển hạn mua và ghi danh mà không bị phạt
“Còn cần phải làm rất nhiều thứ để có được ghi danh . ” Đó là bao gồm việc lựa chọn một kế hoạch và thực hiện thanh toán phí bảo hiểm đầu tiên .
Dân chúng trong Tiểu Bang  Washington đã không thể hoàn tất kịp vì bị trở ngại đình trệ trên trang Web Healthplanfinder hoặc không thể có được thông qua các trung tâm trợ giúp miễn phí có thể  gọi 1-855-923-4633 hoặc gửi emailcustomersupport@wahbexchange.org .
để tránh khỏi  bị phạt vì không có bảo hiểm .
Nhà nước cũng chưa biết số lượng cư dân Washington không có bảo hiểm – nhưng con số  ước tính có thể là gần 1 triệu người –
Trong khi đó, nhà nước có kế hoạch điều chỉnh lại dự báo bảo hiểm ghi danh của nó . Các mục tiêu ban đầu – thiết lập gần ba năm trước đây – là 130.000 người tham gia bằng ngày 01 tháng 1 2014 và 280.000 người vào cuối năm nay.
Và số lượng người tham gia vẫn có thể đi lên, vượt ra ngoài những người chỉ có phần mở rộng. Đó là bởi vì các cửa sổ cho đăng ký vẫn mở cho những người trải nghiệm cuộc sống thay đổi đáng kể , bao gồm ly dị ,
Đó là đặc biệt quan trọng cho rằng Washington là một trong 26 tiểu bang được bầu theo Đạo Luật Affordable Care Act. Thu nhập đủ điều kiện tại là 138 phần trăm của mức nghèo liên bang , mà năm ngoái là gần $ 16,000 cho một cá nhân , hay gần $ 27,000 cho một gia đình ba người .
 “ Hy vọng cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 năm nay, với những dân cử Cộng Hòa chiếm đa số Luật Obamacare chắc sẽ phải có nhiều thay đổi., chẳng hạn như luật người không mua bảo hiểm sẽ bị phạt (Xem thêm bài Nguyễn Văn Khanh trên NVTB )
Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles