NW Vietnamese News

Little SaiGon (Jackson St., Seattle) sẽ bị nhiều ảnh hưởng với Proposed Land Use Action khởi công năm 2017

September 22
12:37 2016

Những bảng thông báo: Notice of Proposed Land Use Action trong khu Little SaiGon- Jackson St., và 12th Ave Seattle

Về sự thay đổi khu phố qua công trình xây cất tái thiết đã hết hạn góp ý từ ngày 21-9-2016 Là những sự thực về công trình thay đổi bộ mặt đường Jackson từ các doanh gia và thành phố Seattle.

 

little-saigon-3

 Bảng  Notice of Proposed Land Use Action trong khu Little SaiGon- Jackson St., và 12th Ave Seattle

 

Từ các thay đổi này chắc chắn Little SaiGon sẽ bị nhiều ảnh hưởng

và thiệt thòi mà chúng ta cần lên tiếng để bảo vệ doanh gia và cư dân gốc tại đây.
(ảnh trên chụp tại góc đường Jackson St., và 12th Ave trong khu vực Little SàiGòn đường Jackson có ghi chú mọi ý kiến phải được gửi về trước ngày 21-9-2016 thời hạn đã hết khi báo lên tin trên trang cover news)

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles