NW Vietnamese News

Trường Luyện Cho Học Sinh muốn theo học ngành Y Khoa tại Hoa Kỳ

September 06
17:21 2016
Inline image
Hiệu Trưởng Tân Lâm
Trường Luyện Cho Học Sinh muốn theo học ngành Y Khoa tại Hoa Kỳ
Trường tư thục và dạy thêm cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12. Học sinh có thể ghi danh học full-time bất cứ thời gian nào trong năm, các khóa học tư, học online hoặc dạy kèm nhắm đặc biệt giúp học sinh muốn theo học ngành Y khoa.
1. Full-Time: Gồm 1,080 giờ học cho 1 năm. Khi hoàn thành khóa học, học sinh sẽ nhận được văn bằng tốt nghiệp trung học từ Seattle Mini Medical School.
2. Dual Enrollment: Có thể ghi danh tại trường địa phương vào buổi sáng và tại SMMS vào buổi chiều. Sẽ tập trung vào luyện thi  STEM và chương trình học Y khoa.   Nếu đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp, sẽ nhận được bằng tốt nghiệp trung học cả từ trường địa phương và SMMS.
3. Individual Courses Option: Các khóa học cá nhân tự chọn theo đề tài.
Gọi điện thoại hoặc text đến Hiệu Trưởng Tân Lâm
qua sốđiện thoại: (206) 319-6063
Classroom Location: Highline College
Building 21 Room # 201 and 202
2400 S 240th St. Des Moines, WA 98198

 

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles