NW Vietnamese News

Khoá họp quan trọng của giới HighTech Tiểu Bang Washington cùng sự phối trí của WTIA

October 03
14:32 2016
Khoá họp quan trọng của giới HighTech Tiểu Bang Washington cùng sự phối trí của WTIA
 
Remond- (NVTB News) Một buổi hội thảo quan trọng về kỹ thuật cao HighTech của Tiểu Bang Washington đã khai mạc vào sáng thứ Hai- 3 tháng 10-2016 tại phòng Hội của công ty Micrososoft- Redmond thu hút nhiều công ty, chuyên gia thuộc chính phủ hoặc công ty tư nhân với phần chào mừng vào ngày khai mạc từ Thống Đốc TB Washington Jay Inslee và một số chức vị liên quan đến khoa học kỹ thuật và kinh tế Tiểu Bang WA cũng như thành phố Seattle.
wa-gov-inslee

 FullConTech quy tụ các nhà lãnh đạo từ các lĩnh vực công cộng và tư nhân để phát triển những cách thức mới để thúc đẩy tăng trưởng tích cực, bền vững cho ngành công nghiệp công nghệ và cộng đồng của chúng tôi. Với một tập trung vào việc trao đổi ý tưởng và hành động, phiên FullConTech khuyến khích người tham gia để thúc đẩy giới truyền thống cách suy nghĩ và cộng tác trên toàn ngành công nghiệp, giáo dục, phi lợi nhuận và chính phủ để giải quyết vấn đề và thực hiện một tác động có ý nghĩa.
mot-so-dien-gia-la-cc-chuyen-vien-cao-cp-trong-cong-quen-va-tu-nhan
Một năm trước đây cũng đã có trên 300 người tham gia làm việc cùng nhau để xây dựng một cuốn cho WTIA, thiết kế sáng kiến mới để giải quyết các nhu cầu cụ thể trong các ngành công nghiệp công nghệ và cộng đồng rộng lớn hơn. Dựa trên sự hợp tác liên ngành đã diễn ra tại FullConTech năm 2015, vào tháng Bảy năm 2016, WTIA đưa ra Dự thảo cho buổi Đại Hội FullContech được chờ đón và khai mạc vào đầu tháng 10-2016.
fullcontech
Đây là một chương trình sử dụng một “phương cách vô tư” tuyển dụng và chương trình chuẩn bị phỏng vấn để kết nối tài năng đa dạng từ các trường thiếu đại diện với nhà tuyển dụng công nghệ trên khắp tiểu bang.
hitech-map-seattle-portland
Bản đồ Silicon Forest Map, nối tiếp bản đồ Vũ trụ Universale Map của cac1 công ty hightech chính yếu tại Seattle trước đây 
Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles