NW Vietnamese News

Our Seattle: Meet The Candidates- Democracy Vouchers và Sách Hướng Dẫn Cử Tri trong kỳ bầu cử Nov-7-2017

October 12
11:19 2017
Democracy Vouchers 
Trong năm 2017, thành phố Seattle đã hỗ trợ mạnh mẽ chiến dịch hỗ trợ bầu cử các chức vụ dân cử của Hội đồng Thành phố Seattle (riêng chức vụ Thị Trưởng sẽ được áp dụng vào kỳ bầu cử trong năm 2021).
Nhiều poster dán tại nhiều nơi đã  giúp quảng bá rộng rãi cho buổi họp “Our Seattle: Meet The Candidates” tổ  chức vào lúc 4pm đến 6pm ngày Chúa Nhật 15-10-2017 tại Rainer Arts Center 3515 S Alaska St., Seattle, WA 98118 (206) 725 – 7517.
Buổi sinh hoạt này được bảo trợ bởi: City of Seattle’s Democracy Voucher Program, Town Hall Seattle, The Municipal League of King County, The Washington Bus, The Seattle Public Library và Rainier Beach Action Coalition.
Muốn có phiếu Democracy $100 hoặc $25 hoặc cần được giải thích về chương trình này bằng tiếng Việt có thể vào trang mạn: Seattle.gov/democracyvoucher  hoặc liên lạc (206) 727-8855. ảnh cô Anne Tran trong sinh hoạt tiếp cận giới truyền thông và cử tri trong vùng, cùng với sách hướng dẫn Cử Tri do Bộ Nội Vụ TB Washington cho phổ biến rộng rãi kịp thời trước ngày lá phiếu được gửi đến nhà trước ngày 20 tháng 10-2017…
Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles