NW Vietnamese News

The Friends Of Little SaiGon mời gọi: ” Tham gia tìm hiểu về dự án thiết kế  công viên Little SaiGon

October 23
09:50 2018

The Friends Of Little SaiGon ủng hộ dự án thiết kế công viên Little SaiGon

 

Thành phố Seattle và nhóm The Friends Of Little SaiGon đã mời gọi: ” Tham gia với chúng tôi để có cơ hội tìm hiểu về dự án này và cung cấp những ý tưởng về thiết kế của công viên mới nằm đối diện với chợ hải sản của Lam tại 1224 S King St. (cùng một bên đường với Thanh Sơn ToFu) trong khu phố Little Saigon đang được phát triển thêm về phía Nam.
Sau khi làm việc chặt chẽ với cộng đồng để xác định các địa điểm công viên mới có thể, SPR đã mua vào năm 2013 để cung cấp cho khu vực tiếp cận không gian mở rộng hơn trong khu vực đô thị này. Thiết kế sẽ cung cấp kết nối giữa các đường phố King và Jackson và sẽ kết hợp các tính năng trợ năng phù hợp với Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật. SPR sẽ làm việc với cộng đồng về thiết kế và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng. Xin cảm ơn các thành viên cộng đồng thuộc mọi lứa tuổi và những người đã tham dự sự kiện Festi-Roll trong khu phố Little Saigon chỉ cách vài dãy nhà về phía tây của khu vực dự án dọc theo King Street vào Chủ Nhật, ngày 26 tháng 8 năm 2018. Hơn 200 người tham dự lễ hội thường niên dừng lại bởi gian hàng Seattle Parks and Recreation để biết thông tin về dự án mới và cung cấp phản hồi ban đầu về những ý tưởng hình ảnh lớn về những gì công viên nên có. Bản trình bày và các tài liệu khác từ sự kiện có sẵn bên dưới.
Vị trí
1224 S. King St Seattle Park District cung cấp $1,736,438 đô la để lập kế hoạch, thiết kế và xây dựng trang web này thành một công viên.
Kế hoạch chuẩn thuận trong năm: 2018
Công Viên khởi sự thiết kế: năm 2019
Khi Công Xây dựng: năm 2020
Mô tả dự án
Seattle Parks and Recreation đã mua khu đất làm park này rộng 1/4 mẫu Anh này vào năm 2013 để cung cấp cho cộng đồng quyền tiếp cận không gian mở trong các khu vực đô thị mật độ cao trên toàn thành phố. Quận Seattle Park tài trợ cho sự phát triển của bưu kiện này thành một công viên. Seattle Parks and Recreation sẽ làm việc với cộng đồng để phát triển một thiết kế cho công viên, có lối đi để dẫn sang đường Jackson St.,.
Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles