NW Vietnamese News

Letter To Editor: Yes on I-940 from Uyen Le- Tìm hiểu về PHIẾU BẦU CỬ- và Dự Luật 1631 

October 24
12:59 2018
Letter To Editor:
Vote Yes on Initiative 940 to improve training, save lives, and rebuild relationships
By Uyen Le
 

As ballots for the upcoming November elections are being delivered across the state, many families who have ever lost a loved one, including ours, is anxiously waiting to tear open the envelope to fill in the bubble for Initiative 940, the initiative on the ballot to save lives by providing enhanced violence de-escalation, mental health crisis, first aid and bias training for all law enforcement officers, as well as create an independent investigation process.

The journey to get this initiative into the hands of the public has been an endearing and long delayed one which started well before my family unfortunately experienced a tragic death in our family.

I can vividly recall the day we lost our dear Tommy Le, and a year and a half has painfully gone by where we never stop thinking about him or can accept the fact that he’s gone. We replay the images and storyline over and over in our minds.  Tommy would never have run from officers unless he was terrified of their drawn guns. Instead of calming strength from officers, he became yet another concerning statistic. A victim of the unnecessary use of deadly force.  Reprehensibly, Tommy was killed by multiple gun shots through his back by a King County Sheriff’s deputy. He carried no weapon.  A pen was eventually alleged as the weapon. Our family became broken.

Regardless of how many times we replay and reimagine the scene and storyline, it unfortunately has already been written for us. A narrative that has caused many in the greater community to question the trust between the King County Sheriff’s Department and the Vietnamese community in Western Washington.

An important aspect of Initiative 940 is the new requirement for fair and independent investigations when a tragedy does occur. Upon release of the internal investigation and conclusion of justified shooting in our case, 12 community organizations in unison signed a letter to the King County Sheriff demanding that deadly force instances be investigated by a thoroughly independent body. That’s just commonsense, and Initiative 940 would ensure it happens across the state.

But our primary reason for supporting Initiative 940 is to try and prevent other families from experiencing what we’ve had to experience. Ours is just one of many stories of families who lost loved ones last year. But it’s our fervent hope that we can save another family from this feeling..

We replay in our mind an alternative outcome and storyline. One where Tommy Le would still be with us, celebrating his 22nd birthday the week after Election Day.

He’s not here – but we still are, and we all have a voice. We need to use it in unison to Initiative 940 to improve training and save lives. We need to use it before such a tragedy happens again.

Please, join my family in voting ‘Yes’ on Initiative 940 by November 6.

Ngày hết hạn bầu cử đã cận kề, một nhóm tình nguyện viên gốc Việt phối hợp cùng người Mỹ địa phương giúp bà con mình điền phiếu bầu cử , quan trọng hơn cả là giúp giải thích các dự luật bầu cửm các ứng cử viên v.v… cũng như để gặp gỡ trong quyền công dân mỗi người có một lá phiếu trong mùa Bầu Cử 2018 (hạn chót bỏ phiếu là 8pm thứ Ba-ngày  6 tháng 8-2018
Địa điểm họp party và cung cấp ẩm thực, giải lao: Trung Tâm Sinh Hoạt Người Cao Niên
(Kent Senior Activity Center)
600 E Smith St, Kent 98030
October 25 | 5-8 PM
Thể theo lời đề nghị của một số đồng hương, trong party này sẽ  có thông dịch viên người Việt: là những tình nguyện viên trong cộng đồng như: Luật sư Ami Nguyễn và bạn hữu… (206) 880-8082.
  Trong thời gian qua, tại tòa soạn Người Việt Tây Bắc, Hội Cao Niên Tacoma-Pierce County có nhiều đồng hương đã mang lá phiếu bầu cử cũng như giải thích hướng dẫn. Các năm trước đây tại cơ quan ACRS trên đường MLKing Seattle cũng thường tổ chức tương tự, thu hút đông đảo trong một buổi gặp gỡ bổ ích và được khuyến khích cần tổ chức tiếp…
Mọi người được mời đến miễn phí vui chơi, và xin nhớ mang theo PHIẾU BẦU CỬ CỦA QUÝ VỊ đã được gửi về tận nhà. Có thông dịch viên người Việt
Khi chúng ta không hiểu về các dự luật hoặc các ứng cử viên chánh án rất xa lạ, Xin tìm đọc sách hướng dẫn cử tri bằng Việt ngữ có phát tại nhiều nơi và trong các buổi hướng dẫn bỏ phiếu.
Xin lưu ý: Chúng ta không bị bắt buộc bầu tất cả mọi ứng cử viên, hay mọi dư luật Tiên Khởi… thà biết và hiểu mà bầu chính xác còn hơn là quẹt đại hên xui may rủi, xin mời độc hướng dẫn về Dự Luật Tiên Khởi 1631, để biết tường tận, lợi và hại của bầu YES- ủng hộ…

Giải thích về các Dự Luật Tiên Khởi YES 1631

Yes on 1631 Vietnamese Video   


Chúng ta chịu ô nhiễm nhiều vì các khí thải trong môi trường quanh ta cả các sản phẩm của môi trường quanh ta. Phá hoại môi trường quanh ta và tàn hại chính chúng ta bị ảnh hưởng xấu. Hãy Bỏ phiếu “Yes– Có” vào Dự Luật Tiên Khởi số Yes 1631 chính là bỏ phiếu cho tương lai của chúng ta.
 
Yes  1631 giảm ảnh hưởng xấu và ô nhiễm, và đầu tư vào cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề bởi môi trường bẩn và vì biến đổi khí hậu. Bầu YES 1631 sẽ tạo ra sự phát triển kinh tế và các công ăn việc làm lương bổng tốt cho địa phương mình.
 
Bỏ phiếu “YES” sẽ cải thiện môi trường không khí của chúng ta, bảo vệ nguồn nước trong vùng của chúng ta, và tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà và xe hơi của chúng ta.
 
Các công ty dầu khí đã chi tiêu lên tới- 25 triệu đô la! – để chống lại  Dự Luật Tiên Khởi số 1631, để đảm bảo rằng họ có thể tiếp tục gây ô nhiễm mà không phải trả giá gí.
 
Đừng để các công ty dầu khí làm hủy hại tương lai của chúng ta. Xin Bỏ phiếu “Yes” ủng hộ Dự Luật số  1631.
Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles