NW Vietnamese News

Những thay đổi Trong điều tra (Inquest) King County-WA: Việc sử dụng vũ lực gây tử vong từ Cảnh Sát

October 03
13:02 2018
Thay đổi về điều tra “Inquest”  tại King County thứ Tư 3-10-2018

Những thay đổi đáng kể cho các cuộc điều tra: Việc sử dụng vũ lực gây tử vong 
Tin sơ khởi tổng hợp được công bố tại King County thứ Tư 3-10-2018
  

King County-WA (Tin TH) Nguồn tin báo chí và truyền hình địa phương cùng đưa ra một số nhận định liệt kê: Có trên 15 thay đổi hoặc xác định duy trì luật cũ và sẽ mang ra áp dụng sắp tới trong Quận Hạt King. 

Quận Hạt Trưởng Quận King, Dow Constantine hôm thứ Tư 3 tháng 10 công bố … ” những thay đổi sâu rộng trong các cuộc điều tra về việc sử dụng vũ lực chết người của cảnh sát cũng như sẽ tập trung hơn vào yếu tố liệu họ có tuân theo các chính sách và đào tạo hay không?”. Sau đây là một số tóm tắt sơ khởi chưa hoàn chỉnh- từ buổi họp tại King County thứ Tư 3-10-2018, đã được chính thức công bố.

Thứ 1- Các cuộc điều tra trong tương lai về việc sử dụng vũ lực chết người bởi các viên chức thực thi pháp luật tại Quận King sẽ tập trung vào việc Cảnh Sát có tuân hành  chính sách và đào tạo hay ít hơn không tuân hành đầy đủ .

Quận Hạt Trưởng Dow Constantine nói trong một cuộc phỏng vấn trong đó ông nhấn mạnh rằng mục tiêu là: “Tin tức từ điều tra đó sẽ giúp chúng tôi có thể xác định liệu chính sách của cơ quan Cảnh Sát có cần được sửa đổi hay không và liệu đào tạo có cần phải khác hay không. để ngăn ngừa tử vong, mang lại sự tin cậy hơn cho quá trình và mở rộng các thủ tục điều trần mà trong các gia đình quá khứ của những người bị cảnh sát giết chết thường thấy bực bội và không đạt yêu cầu.

Quận Hạt Trưởng Dow Constantine đã đưa ra một đánh giá về các thủ tục điều tra trong tháng 12 năm 2017, bao gồm các khuyến nghị của một ủy ban công dân, và đưa tất cả các yêu cầu đang chờ xử lý.

Trong cuộc phỏng vấn hôm thứ ba, Quận Hạt Trưởng Dow Constantine cho biết ông 

Thứ 2- Quận Hạt Trưởng Dow Constantine cho biết: sẽ ký một lệnh điều hành nhằm loại bỏ nhiều vụ bẫy của một phiên tòa đã dẫn đầu các cuộc kiểm tra để liên tục tìm kiếm, dựa trên lời khai của các sĩ quan mà họ lo sợ cho cuộc sống của họ. bắn súng hoặc sử dụng vũ lực chết người khác là hợp lý, không bao giờ là mục đích của các thủ tục tố tụng.

Theo lệnh sẽ áp dụng: “các cuộc điều tra vẫn sẽ được tổ chức tại các phòng xử án của Quận King. Nhưng thay vì một thẩm phán ngồi chủ tọa, các phiên điều trần sẽ được giám sát bởi các quản trị viên được chỉ định tạm thời, được chọn từ một nhóm các thẩm phán cũ. Quy tắc bằng chứng vẫn sẽ được áp dụng.”

“Và hơn là một công tố viên của Quận King cần trình bày bằng chứng, vụ việc sẽ được trình bày cho ban điều tra – không còn được gọi là bồi thẩm đoàn – bởi một luật sư bên ngoài được lựa chọn đặc biệt. Mức độ của những bằng chứng đó vẫn chưa được xác định.”.

Thứ 3- Một thay đổi đáng kể khác, “luật sư đại diện cho gia đình của những người bị giết sẽ được trao cơ hội để gọi nhân chứng của chính họ chứ không chỉ dựa vào những người được chính thức lựa chọn để làm chứng. Luật sư của gia đình cũng sẽ được cho phép – cùng với các bên khác – đưa ra tuyên bố tóm tắt vào cuối thủ tục tố tụng trước khi ban điều tra đưa ra các phát hiện thực tế về tình huống xảy ra cho cái chết.“

Thứ 4- Ngoài việc di chuyển ra khỏi thủ tục tố tụng giống như thử nghiệm, Quận Hạt Trưởng Dow Constantine cho biết ông “đã bác bỏ một đề nghị rằng các tuyên bố mở được cho phép bởi vì họ có thể che khuất việc tiến hành trước khi lời khai được ghi nhận”.

Thứ 5- Ngoài ra, “các viên chức không còn bị triệu tập để làm chứng, mặc dù họ sẽ được phép quyết định có nên đứng lên và làm chứng hay không. Bất kỳ tuyên bố nào họ đưa ra như là một phần của điều tra sử dụng độc lập của bộ phận của họ sẽ được cung cấp cho ban điều tra.”

 

 Thứ 6- “Cảnh sát trưởng hoặc người được chỉ định sẽ được yêu cầu theo các thủ tục mới để ra làm chứng về các chính sách và đào tạo được sử dụng bởi các cơ quan và điều tra viên của họ từ các cơ quan đó sẽ cung cấp chi tiết về vụ việc.”

Thứ 7- Các tiêu chuẩn của bằng chứng sẽ là một ưu thế của bằng chứng và một bảng điều khiển của bốn đến sáu thành viên sẽ trả lời một loạt các câu hỏi, giống như các cuộc thi điều tra đã làm trong quá khứ. Nhưng trong khi các yêu cầu trong quá khứ tập trung vào việc liệu sĩ quan có lo sợ cho cuộc sống của mình khi ông sử dụng vũ lực gây tử vong sinh mạng hay không, các thủ tục tố tụng mới sẽ tìm cách đạt được kết luận rộng hơn: 

Thứ 8- liệu việc sử dụng lực lượng chết người có rơi vào chính sách của Cơ quan Cảnh Sát và đào tạo các sĩ quan Cảnh Sát hay không?

Thứ 9- Kiểm tra, tìm hiểu được coi là ưu tiên hàng đầu của các nhóm cộng đồng tham gia vào việc xem xét các thủ tục tố tụng.

Tham luận viên sẽ không được yêu cầu đưa ra các khuyến nghị hoặc phát hiện các phát hiện trách nhiệm hình sự hoặc dân sự. 

Thứ 10- Tuy nhiên, thủ tục cũ thường dẫn đến sự nhầm lẫn và niềm tin sai lầm rằng các juries đã đạt được phán quyết chính thức.

Họ cũng sẽ không được phép bình luận về lỗi, bao gồm cả trạng thái của các nhân viên, mặc dù họ có thể được cung cấp thông tin về lý do tại sao các nhân viên thực hiện các hành động cụ thể.

 

Hiện tại Trong quận hạt  có năm cuộc điều tra và bốn cuộc điều tra khác đang tiếp diễn.

 

Năm cuộc điều tra và bốn cuộc điều tra hiện tại, bao gồm các cuộc điều tra về vụ nổ súng gây tranh cãi năm 2017 của Charleena  Lyles bởi Sở Cảnh Sát Seattle và riêng vụ Tommy Le đối với Văn phòng Cảnh Sát Trưởng Quận King (tiền nhiệm- từ tháng 7-2017).

Mục tiêu của Quận Hạt Trưởng Constantine là có quy trình mới hoạt động sẽ thực hành vào cuối tháng Ba-2019. 

Thứ 11- Ngân sách 2019-2020 của  Quận King sẽ dự trù bao gồm $ 560,000 cho nhân viên điều tra và truy cập từ các quản trị viên và luật sư.

Thứ 12- Lệnh mới của Quận Hạt Trưởng Dow Constantine dự trù sẽ áp dụng là kết hợp pháp luật được thông qua vào năm ngoái bởi Hội đồng Quận Hạt Metropolitan để cung cấp đại diện pháp lý được tài trợ công khai trong quá trình điều tra các gia đình của những người bị sát hại- một nhân viên cảnh sát đã được cung cấp thường xuyên. Các gia đình vẫn có thể chọn thuê luật sư riêng của họ.

Thứ 13-Thông tin từ các cuộc điều tra vẫn sẽ được Văn phòng Luật sư Tố tụng của Quận King sử dụng để xác định có nên mang những thay đổi hình sự đối với các viên chức hay không.

Thứ 14- Sáng kiến Yes I- 940 (để tạo lòng tin cậy của quần chúng với giới chức thi hành công lý sẽ do dân trong tiểu bang bỏ phiếu Yes or No vào ngày Thứ Ba 6 tháng 11-2018, trong đó cử tri qua lá phiếu sẽ được bầu chọn ” có cần sửa đổi luật hay không” và  yêu cầu điều tra độc lập về việc sử dụng vũ lực của Cảnh Sát.

Quận Hạt King cũng chuẩn bị để điều chỉnh nếu Dự Luật I-940 được phê chuẩn.

Quận Hạt Trưởng  Constantine cho biết quận sẽ tạo ra một trang web với thông tin về các cuộc điều tra và ghi âm các thủ tục tố tụng, phù hợp với tính minh bạch mà ông muốn theo lệnh tổng thể của mình.

Quận Hạt Trưởng Constantine cho biết ông cũng ủng hộ việc sử dụng thêm “Restorative Circles-Vòng Tròn Phục Hồi”, nơi các bên gặp gỡ chính thức để làm việc thông qua các vấn đề.

 

Quận Hạt Trưởng Dow Constantine nói trong một cuộc phỏng vấn trong đó ông nhấn mạnh rằng mục tiêu là: “Thông tin đó sẽ giúp chúng tôi có thể xác định liệu chính sách của cơ quan cảnh sát có cần được sửa đổi hay không và liệu đào tạo có cần phải khác hay không. để ngăn ngừa tử vong, mang lại sự tin cậy hơn cho quá trình và mở rộng các thủ tục điều trần mà trong các gia đình quá khứ của những người bị cảnh sát giết chết thường thấy bực bội và không đạt yêu cầu.

 

Quận Hạt Trưởng Constantine đã đưa ra một đánh giá về các thủ tục điều tra trong tháng 12 năm 2017, bao gồm các khuyến nghị của một ủy ban công dân, và đưa tất cả các yêu cầu đang chờ xử lý.

Tòa soạn NVTB sẽ ghi nhận thêm ý kiến từ các báo Seattle Weekly, Báo Stranger, của ứng cử viên sáng giá nhất Joe Nguyễn đơn vị Senate #34 (D), người từng viết bài xã luận và bầy tỏ thiện cảm và nhiệt huyết bênh vực em Tommy Lê. đồng thời tìm phỏng vấn hai luật sư giúp gia đình Tommy Lê từ 13 tháng qua. Ngoài ra còn Law Enforcement Oversight, Director Deborah Jacobs (OLEO), cô Toshiko Hasegawa, Media PR of OLEO,  Cảnh sát Seattle Officers Guild và King County Police Officers Guild cũng như của Lodge 27- James Schrimpsher về những gì có thể xảy ra khi thực thi pháp luật và cộng đồng làm việc cùng nhau.” và một số ý kiến khác… 

Hài lòng với những thay đổi của Quận King trong quá trình điều tra mới được công bố. 

 

Ngày thứ Tư 3 tháng 10, khi được văn phòng luật sư Campiche thông báo về những diễn tiến điều tra qua báo cáo luật mới áp dụng. Người cô của Tommy Lê, phát ngôn viên của gia đình đã có lời tuyên bố từ gia đình Tommy Lê như sau.

 

Chúng tôi, gia đình của Tommy Lê, rất hài lòng với những thay đổi trong quá trình điều tra đã được công bố ngày hôm nay. Chúng tôi đã nghe và nhìn thấy rất nhiều mối quan tâm và nỗ lực của chúng tôi trong cộng đồng Quận King. Hôm nay, chúng tôi khuyến khích King County Executive Dow Constantine và Cảnh sát trưởng Quận King để thực hiện bước đáng kính tiếp theo, và trong mai hậu: Cảnh sát trưởng sẽ đổi lại bằng các “điều tra nội bộ” liên quan đến việc sử dụng vũ lực chết người, với các cuộc điều tra độc lập được thực hiện bởi một bên trung lập. sự thật đó sẽ thắng thế. “

Trân trọng,

Xuyên Lê, Cô của Tommy Lê và là người phát ngôn của gia đình Lê

Quận Hạt Trưởng Dow Constantine nói : “Thông tin đó sẽ giúp chúng tôi có thể xác định liệu chính sách của cơ quan cảnh sát có cần được sửa đổi hay không và liệu đào tạo có cần phải khác hay không. để ngăn ngừa tử vong, mang lại sự tin cậy hơn..
Chú thích:
Photo 1– Buổi họp đông kín người vào tháng 9 tại phòng hội ACRS có khoảng 500 người đã bầy tỏ sự ủng hộ Tommy Lê qua sự sắp xếp và trình bày của các tổ chức tự phát trong cộng đồng thiểu số và văn phòng luật sư biện hộ của Tommy Lê… 
Photo 2– Buổi họp có phần trình bầy của Luật sư biện hộ và gia đình Tommy Lê tại phòng hội ACRS
 
Photo 3– Trang Facebook của PI tường thuật cùng với thông tấn, truyền hình truyền thanh toàn quốc.
 
Photo 4– Buổi họp báo tại văn phòng Luật Sư Campiche và Linda Trần, cùng giới báo chí truyền hình địa phương và thông tấn toàn quốc 
địa chỉ văn phòng LS: Campiche Arnold pllc
                              trial attorneys
                       1201 3rd Avenue  ph  206.281.9000
                              Suite 3810    fax 206.281.9111
                 Seattle, WA 98101    toll free 800.278.9239
                                                   web campichearnold.com
Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles