NW Vietnamese News

Nhiều năm qua Hướng Đạo Việt Hùng tổ chức chặt chẽ theo tiêu chuẩn Hướng Đạo Quốc Tế

December 09
14:40 2019

  Hướng Đạo Việt Hùng một tổ chức uy tínhữu ích tại Seattle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng Đạo Việt Hùng tổ chức chặt chẽ theo tiêu chuẩn Hướng Đạo Quốc Tế Hướng Đạo Việt Hùng muợn chỗ của Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ, có một trụ sở khang trang trên đường phố Rainier Ave trong các ngày Lễ Hội…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội Hướng Đạo Việt Hùng với khoảng 100 đoàn viên: Tráng, Thanh, Thiếu và Ấu tổ chức kỷ luật và nội quy chặt chẽ gần gũi được phụ huynh gốc Việt tin tưởng gửi con em tham gia sinh hoạt để được tự huấn luyện trong tinh thần tổ chức thân thiện được rèn luyện theo nộio quy có từ lâu đời. Nhiềuhuynh trưởng xuất thân từ Hướng Đạo ViệtNam hiện rất gần gũi tổ chức Hướng Đạo Việt Hùng như các ông Phạm Niên, Phạm Trọng, Hoàng Hoan, Nguyễn Vũ Trường, Nguyễn Văn Phúc v.v.

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles