NW Vietnamese News

Thượng Nghị Sĩ  Phil Fortunato ngưỡng mộ doanh nghiệp của người Mỹ gốc Việt về các cống hiến phục vụ cộng đồng

December 13
11:26 2019

 Thượng Nghị Sĩ  Phil Fortunato ngưỡng mộ sự doanh nghiệp và cống hiến phục vụ của người Mỹ gốc Việt

 

Thượng Nghị Sĩ Phil Fortunato ngưỡng mộ doanh nghiệp của người Mỹ gốc Việt về các cống hiến phục vụ cộng đồng Tiếp theo dịp được mời trao giải Man Of The Year dành cho doanh gia thành đạt và có nhiều cống hiến cho cộng đồng: Ông Lam Sơn Nguyễn trong tháng qua. Dù bận rộn và các kỳ họp Quốc Hội sẽ diễn ra từ ngày 16-tháng 12. Thượng Nghị Sĩ Fotunato đã đến thăm Sony Sewing và trao lá thư nhân danh một thương nghị sĩ Tiểu Bang có lời ca ngợi, vinh danh ông Lam Sơn về sự đóng góp bền bỉ cho xã hội, tạo công ăn việc làm, hướng nghiệp và tích cực tham gia sinh hoạt kết hợp và đoàn kết trong cộng đồng người Việt Quốc Gia ..

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh TNS Fortunato đang chúc mừng công ty Sony Sewing vào sáng thứ Năm 12-12-2019.

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles