NW Vietnamese News

Hơn 60% các gia đình ở Hoa Kỳ đã trả lời Thống Kê Dân Số năm 2020

Hơn 60% các gia đình ở Hoa Kỳ đã trả lời Thống Kê Dân Số năm 2020
June 01
17:12 2020

Lựa chọn được đa số các gia đình ưa thích.

1 tháng 6 năm 2020 – Công việc thực hiện thống kê dân số năm 2020 đang đi đúng hướng, vì cho tới nay, có hơn 60% gia đình ở Hoa Kỳ đã trả lời Thống Kê Dân Số 2020, trong đó, cứ năm gia đình thì có khoảng bốn gia đình trả lời lựa chọn trực tuyến tại 2020census.gov, thông cáo báo chí của Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ đưa ra hôm 1 Tháng Sáu cho biết.

Trong một bản tin bằng video, Giám đốc Cục Thống Kê Dân Số, Tiến sĩ Steven Dillingham cảm ơn mọi người đã đáp ứng để đạt được mức độ này và khuyến khích những người chưa trả lời hãy làm ngay để giúp định hình tương lai của họ trong 10 năm tới.

Vào giữa tháng 3, hầu hết các gia đình đã nhận được thư mời để trả lời Thống Kê Dân Số năm 2020, sau đó là nhiều thư nhắc nhở và một bảng câu hỏi in trên giấy. Vào đầu tháng Tám những nhân viên Thống Kê Dân Số dự kiến sẽ đến thăm các gia đình chưa trả lời cuộc Thống Kê Dân Số năm 2020 .

Bắt đầu từ tuần thứ 4 của tháng 5, phối hợp với các quan chức y tế liên bang, tiểu bang và địa phương, Cục Thống Kê Dân Số bắt đầu tái khởi động từng giai đoạn của việc Thống Kê Dân Số năm 2020 tại một số khu vực. Một phần của việc tái khởi động này là Cục Thống Kê Dân Số tiếp tục bỏ thư mời Thống Kê Dân Số năm 2020 tại trước cửa nhà ở những khu vực mà đa số các gia đình không nhận được thư tại nhà của họ. Khoảng 5% gia đình được tính trong hoạt động này, được gọi là Thư Cập Nhật, trong đó nhân viên Thống Kê Dân Số xác nhận hoặc cập nhật địa chỉ của từng gia đình và sau đó để lại bảng câu hỏi thống kê dân số.

Sức khỏe và sự an toàn của các nhân viên Cục Thống Kê Dân Số và công chúng là vô cùng quan trọng. Tất cả nhân viên trở về làm lại sẽ được huấn luyện an toàn về các cách giãn cách xã hội và được cung cấp thiết bị bảo vệ cá nhân trước khi làm việc trở lại.

Bản đồ tỷ lệ trả lời trực tuyến của Cục Thống Kê Dân Số cho thấy tỷ lệ đáp ứng theo tiểu bang, thành phố, quận và đường thống kê dân số. Tính đến ngày 27 tháng 5 năm 2020 như sau:

· Thành Phố North River, tiểu bang North Dakota là thành phố có tỷ lệ tự trả lời internet cao nhất.

· Minnesota và Utah là hai tiểu bang có tỷ lệ trả lời internet cao nhất.

Nói chung 10 tiểu bang có tỷ lệ tự trả lời cao nhất là:

1. Minnesota 70.2%

2. Wisconsin 67.7%

3. Iowa 67.2%

4. Michigan 67.0%

5. Nebraska 66.7%

6. Washington 65.8%

7. Virginia 65.6%

8. Ohio 65.5%

9. Illinois 65.5%

10. Indiana 65.2%

Khuyến khích trả lời Thống Kê Dân Số năm 2020

Để gia tăng tỉ lệ đáp ứng cho Thống Kê Dân Số 2020 trên cả nước, Cục Thống Kê Dân Số đang khuyến khích các cộng đồng trên toàn quốc hoàn thành thống kê dân số trực tuyến, qua điện thoại, hoặc qua thư. Ngoài ra, cơ quan này sử dụng phương tiện trực tuyến bao gồm các ý tưởng giúp các nhà lãnh đạo cộng đồng để họ khuyến khích mọi người nâng cao tỉ lệ tự trả lời Thống Kê Dân Số 2020 của họ.

Chưa bao giờ việc tự trả lời thống kê dễ dàng như hiện nay, dù là trực tuyến, qua điện thoại, hoặc bằng thư, nghĩa là mọi người có thể làm được tất cả mà không phải gặp một nhân viên thống kê dân số. Để biết thêm tin tức hãy gọi 844-461-2020 hoặc truy cập 2020census.gov.

Hiến Pháp Hoa Kỳ bắt buộc phải thực hiện một cuộc thống kê dân số sau mỗi 10 năm. Mục tiêu của Thống Kê Dân Số 2020 là liệt kê tất cả những người sống ở Hoa Kỳ kể từ ngày 1 Tháng Tư, 2020 (Ngày Thống Kê Dân Số). Thống kê dân số được sử dụng để xác định số lượng ghế dân biểu mỗi tiểu bang có tại Hạ Viện Hoa Kỳ và giúp các nhà lập pháp tiểu bang, địa phương, và liên bang phân bổ hàng trăm tỷ đô la trong quỹ liên bang trong 10 năm tới.

Đây không phải là Thông Cáo Báo Chí mà chỉ là bản nhắc nhở.

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles