NW Vietnamese News

Sáng Tác Nghệ Thuật (Arts)

 Breaking News
  • No posts where found

Trò chuyện với tác giả “Em Còn Nhớ Mùa Xuân” Ngô Thụy Miên

LTS: Nhạc Sĩ Ngô Thụy Miên không chỉ là người nhạc sĩ của riêng vùng Tây Bắc mà dòng nhạc của ông mãi ngân vang vô tận trong và ngoài

Read Full Article

Từ BS Trần Kim Tuyến, TS Nguyễn Tiến Hưng, NS Anh Bằng trong số những nhân vật thành danh xuất thân từ Điền Hộ tại Cửa Thần Phù

(ảnh chụp tác giả Trần Khánh Liễm và NS Anh Bằng sau buổi thâu hình DVD-Anh Bằng 2011) * Tác giả: TRẦN KHÁNH LIỄM Điền Hộ có nghĩa người chủ

Read Full Article

Vài điều giải thích về HQ-503 của tác giả Nguyễn Văn Phảy:

Tiếp theo bài viết trên Báo Người Việt Tây Bắcvào dịp Tưởng Niệm 30-4. Qua bài viết về cuộc giao tranh và tinh thần Vì Dân Chiến Đấu, giúp di

Read Full Article