NW Vietnamese News

Local

Ca sĩ Thùy Trang, được mời hát tại Marriott- WA-DC 20-6-2015

    Ca sĩ Thùy Trang, được mời hát tại Marriott- WA-DC 20-6-2015

Ca sĩ Thùy Trang, được mời hát tại Marriott- WA-DC Ca sĩ Thùy Trang tiếng hát trữ tình đặc sắc, hiện định cư tại tiểu bang Washington, nhưng tiếng tăn

Read Full Article

Thị Trưởng Seattle Murray gặp gỡ báo chí thiểu số về Mức Lương Tối Thiểu..

    Thị Trưởng Seattle Murray gặp gỡ báo chí thiểu số về Mức Lương Tối Thiểu..

Thị Trưởng Thành Phố Seattle đã gặp gỡ báo chí thiểu số trong ngày thứ Ba 17-3 tại văn phòng Hội Ðồng Thành Phố Seattle. Thị Trưởng Ed Murray đã

Read Full Article

Linh Mục/Họa Sĩ Phạm Trung đàm đạo về các tác phẩm “Rạn Nứt” tại phòng triển lãm Artwest Gallery,

    Linh Mục/Họa Sĩ  Phạm Trung đàm đạo về các tác phẩm “Rạn Nứt” tại  phòng triển lãm Artwest Gallery,

Linh Mục/Họa Sĩ Phạm Trung sẽ có buổi đàm đạo về các tác phẩm “Rạn Nứt” của mình từ 6-9pm . vào ngày 26 tháng 2 tại phòng triển lãm

Read Full Article