NW Vietnamese News

Phóng Sự

Cựu học sinh Võ Tánh & Nữ Trung Học-Huyền Trân Nha Trang tham dự hội ngộ tại Orlando tặng tiền cứu trợ tâi đảo Bahamas…

Cựu học sinh Võ Tánh và Huyền Trân họp mặt tại Orlando Khoảng 350 tham dự viên về họp mặt hội ngộ liên trường Võ Tánh và Huyền Trân gồm

Read Full Article

Trường Việt Ngữ Văn Lang thành công qua 24 năm với cộng đồng… tại Seattle

Trường Việt Ngữ Văn Lang 24 năm với cộng đồng…      Mới ngày nào trường Việt Ngữ Văn Lang  kỷ niệm 10 năm thành lập, thấm thoát trường đã bước

Read Full Article

Chào đón các chiến sĩ VNCH do Trung Cộng buộc lòng trao trả tự do sau hải chiến Hoàng Sa vào ngày 17-2-1974

  Nhớ lại ngày 17-2-1974 năm xưa: Trung Cộng trao trả tự do chiến sĩ VNCH  ảnh cũ 1974: Xuống đường phản đối quân Trung Cộng xâm chiếm Hoàng Sa tại Sài Gòn –

Read Full Article

King County Court on Friday 11-17- Tommy Lê’s Family Says: “Inquest is Unfair, Flawed and One-side 

” Inquest is Unfair, Flawed and One-side    Tại King County Court, thành phố Kent – vào lúc 3:giờ 30 chiều thứ Sáu  11-17-2017  Quan Tòa Quận Hạt King Susan Mahoney đã lắng nghe luật

Read Full Article

Đồng bào Việt tại Hoa Kỳ, quan tâm cứu trợ: Bão lụt bên này và bão lụt ở quê nhà bên kia đại dương…

Cứu trợ: Bão lụt bên này, bão lụt bên kia… Trong lúc Trận bão Harvey và Irma, càn quét nặng

Read Full Article

San Jose: Đại Hội Hải Quân VNCH Toàn Thế Giới Ngày 2-03/06/2017

San Jose: Đại Hội Hải Quân Toàn Thế Giới  hai ngày:  2-03/06/2017       Được chào đón bởi hàng quân

Read Full Article

Sau buổi gây quỹ (17-4-2016) thành công, Chùa Vạn Hạnh tiếp tục xây cất- Buổi họp “xác minh” hai bên không còn nợ nần gì nhau

  Sau buổi gây quỹ (17-4-2016) thành công, Chùa Vạn Hạnh tiếp tục  xây cất- Buổi họp “xác minh” hai bên không còn nợ nần gì nhau

Sau buổi gây quỹ thành công, Chùa Vạn Hạnh tiếp tục  xây cất- Buổi họp “xác minh” Chùa  nhà thầu không

Read Full Article

Những điểm son của đêm nhạc ‘Xuân Kỳ Diệu’ của Sân Khấu Nhỏ tại Quận Cam- Cali

  Những điểm son của đêm nhạc ‘Xuân Kỳ Diệu’ của Sân Khấu Nhỏ tại Quận Cam- Cali

Những điểm son và thành công của đêm nhạc ‘Xuân Kỳ Diệu’ Ðức Tuấn/Người Việt WESTMINSTER (NV) – “Ngày xuân

Read Full Article

“Hội thảo năm thứ Ba của Trường Kinh Thánh cho Người Việt Nam tại San Diego

  “Hội thảo năm thứ Ba của Trường Kinh Thánh cho Người Việt Nam tại San Diego

“Hội thảo năm thứ Ba của Trường Kinh Thánh (Olympia-WA)  cho Người Việt Nam năm nay tổ chức tại  San

Read Full Article

Đại Hội Đức Mẹ LaVang- Tiểu Bang Washington, cầu nguyện cho đất nước: “vẹn toàn lãnh thổ- không mất đất, mất đảo…”

  Đại Hội Đức Mẹ LaVang- Tiểu Bang Washington, cầu nguyện cho đất nước: “vẹn toàn lãnh thổ- không mất đất,  mất đảo…”

Đại Hội Đức Mẹ LaVang- Tiểu Bang Washington, Cầu nguyện cho đất nước: “vẹn toàn lãnh thổ- không mất đất,  mất

Read Full Article