NW Vietnamese News

Phóng Sự

Tammy Nguyễn (Got Green) đoạt Giải thưởng Jeanette Williams Award (2014)

Ảnh: Tammy Nguyễn (phải) vừa được trao giải Jeanette Williams Awards and Civil Rights Champion Awards 2014 Năm nay, Giải thưởng Jeanette Williams Award (2014) trong đó có một giải trao

Read Full Article

Ý nghĩa của chính sách định cư tị nạn thành công trong khoảng ba thập niên

    Ý nghĩa của chính sách định cư tị nạn thành công trong khoảng ba thập niên

Đông đảo nhóm thân hữu cựu Suối Máu (Tân Hiệp, Biên Hòa) đã tổ chức buổi sinh hoạt hội ngộ mang lại nhiều ý nghĩa tốt đẹp vào chiều thứ

Read Full Article

Hội Ngộ “Nhóm Bạn Tù Suối Máu”- lần đầu tiên họp mặt – sau gần bốn thập niên: từ ngày SàiGòn thất thủ

    Hội Ngộ “Nhóm Bạn Tù Suối Máu”- lần đầu tiên họp mặt – sau gần bốn thập niên: từ ngày SàiGòn thất thủ

Họp Bạn “Cựu Tù Suối Máu”- Tiểu Bang Washington: Hội ngộ sau gần 4 thập niên cho thấy sự thành công của chương trình HO Kẻ trước người sau đến

Read Full Article

Chùa Phước Huệ Tacoma: Chào mừng 20 năm thành lập, xây dựng

    Chùa Phước Huệ Tacoma: Chào mừng 20 năm thành lập, xây dựng

Chùa Phước Huệ đã đánh dấu 20 năm xây dựng ngôi chùa nhân mùa Vu Lan năm nay (2014). Sau 20 năm thành lập nay với một khuôn viên rộng

Read Full Article