NW Vietnamese News

Thông Báo

Thư Nhắc Nhở từ Cục Thống Kê Dân Số

    Thư Nhắc Nhở từ Cục Thống Kê Dân Số

Cục Thống Kê Dân Số Năm 2020 Gửi Bưu Thiếp Nhắc Nhở Cuối Cùng Trước Khi Nhân Viên Thống Kê Ghé Thăm Các Gia Đình   JULY 22, 2020 RELEASE NUMBER

Read Full Article

Hãy đại diện cho thành phố của quý vị: Chương Trình Voucher Dân Chủ Hiện Đã Mở Cho Các Ứng Cử Viên Năm 2021

    Hãy đại diện cho thành phố của quý vị: Chương Trình Voucher Dân Chủ Hiện Đã Mở Cho Các Ứng Cử Viên Năm 2021

Seattle (Ngày 1 tháng 7 năm 2020) Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, Chương Trình Voucher Dân Chủ (Democracy Voucher Program) của Thành Phố Seattle (City of Seattle) được

Read Full Article

Cán Sự Y Tế chỉ thị người dân mang khẩu trang trong những phòng công cộng, ngoài trời, nơi khó thực hiện việc giãn cách xã hội

    Cán Sự Y Tế chỉ thị người dân mang khẩu trang trong những phòng công cộng, ngoài trời, nơi khó thực hiện việc giãn cách xã hội

  Sở Y Tế Công Cộng – Cán Sự Y Tế Seattle & Quận Hạt King, Bác sĩ Jeff Duchin, cùng với Giám Đốc Điều Hành Quận Hạt King, ông

Read Full Article

Đêm Thắp Nến Nguyện Cầu cho Việt Nam – 30/4/2020

30-4 năm nay vừa tròn 45 năm, là khoảng thời gian khá dài kể từ ngày Biến Cố 30-4-75 xẩy ra và được gọi với nhiều tên: “Tháng Tư Đen”,

Read Full Article

Lễ Treo Cờ Rủ tại Tacoma Tưởng Niệm 45 Năm Quốc Hận

  Lễ Treo Cờ Rủ tại Tacoma Tưởng Niệm 45 Năm Quốc Hận

  Vào lúc 10 giờ sáng Thứ  Năm 30-4 2020 có trên 12 thành viên ban chấp hành Cộng Đồng

Read Full Article

Lễ Tưởng Niệm 30-4-2020

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tiểu Bang Washington Cộng Đồng Người Việt  Quốc Gia  Thành Phố Tacoma và Quận

Read Full Article

Boeing cho phép nhân viên trở lại làm việc vào ngày 21 tháng 4, 2020

BOEING Protocols for Employees coming back April 21, 2020 • Luân phiên thay đổi các ca làm việc (shift) •

Read Full Article

Federal Stimulus Package explained by Congressman Kilmer hosted by WTIA

  Federal Stimulus Package explained by Congressman Kilmer hosted by WTIA

  Webinar Registration: Welcome! You are invited to join a webinar: Federal Stimulus Package explained by Congressman Kilmer hosted by

Read Full Article

Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh tại Dallas vào ngày 10 tháng 11 năm 2019-Giải thích về chi thu-

TÂM TÌNH VỚI PHÓNG VIÊN NGHÊ LỮ   Lời Giới Thiệu: Sau đại nhạc hội Cám Ơn Anh-tại Dallas, trên youtube

Read Full Article

Từ Hội Thảo Việt Nam Hóa Chiến Tranh tại Vietnam Center   Đến Dự án đào tạo Hỗ Trợ Viết Sử VNCH và Bộ Sử về Người Mỹ Gốc Việt- Triều Giang

Từ Hội Thảo Việt Nam Hóa Chiến Tranh tại Vietnam Center   Đến Dự án đào tạo Hỗ Trợ Viết Sử VNCH và

Read Full Article