NW Vietnamese News

Tin Địa Phương

Triển lãm quá trình tị nạn

Cuộc triển lãm mang tên “Refugee’s Journey of survival ang hope” tại Wing Luke Museum đã thu hút khách quan tâm đến sự thành tựu và đời sống định cư

Read Full Article

Phòng Triển lãm mang tên: Refugee’s Journey of Survival and Hope”

Phòng Triển lãm mang tên: Refugee’s Journey of Survival and Hope” tại Wing Luke Museum Seattle kéo dài từ ngày 14-5 đến hết ngày 12-12 -2010 đã thu hút sự

Read Full Article

Giới trẻ muốn đổi mới chính trị

Trong quan điểm chính trị có nhiều khác biệt về chi tiêu ngân sách, chương trình y tế, quốc phòng đã cho thấy chính kiến khác biệt của người dân

Read Full Article

Một loại opera mới

“Tôi không biết gì về các opera lớn tại Mỹ mà đã mang lời ngôn ngữ Việt vào phần nhạc opera,” ông Daron Aric Hagen đã mở đầu buổi gặp

Read Full Article

Vũ Cường muốn cải cách nhạc jazz

Vũ Cường muốn khởi đầu một cải cách, ngay từ khi ông làm giáo sư nhạc tại trường Đại Học

Read Full Article

Kính thưa quý tòa soạn,

Tôi nhập dịp viết thư toà soạn để chia sẻ về một dự án hào hứng mới do giới trẻ

Read Full Article