NW Vietnamese News

Người Việt Next

Meet Fast Pitch 2016 Social Venture Partners Judge Diem Ly

Meet Fast Pitch 2016 Judge Diem Ly Diem Ly serves as the External Affairs Manager and Community Investment lead for Comcast NBCUniversal in the WA Region, focusing on philanthropy, diversity

Read Full Article

See “Love is Forever” Show: Help Those in Need from Heavy Flood in Vietnam with Asia-Entertainment Giúp đồng bào lụt ở miền Trung VN- tặng 25% tiền bán vé của ASIA 79

See “Love is Forever Show”: Help Those in Need from Heavy Flood in Vietnam with Asia-Entertainment  Góp công sức giúp  đồng bào đang gặp tai ương ở miền Trung Việt

Read Full Article

Social Venture Partner và các cuộc thi Phát Huy Sáng kiến hàng năm tại McCaw Hall- Seattle

Social Venture Partner (SVP) và các cuộc thi Phát Huy Sáng Kiến tại McCaw Hall hàng năm…   Trong vài năm qua nhiều bạn trẻ và các chuyên gia gốc

Read Full Article

Hoa Hậu Hồng Sâm vinh dự được proclamation của thành phố Frisco-TX: Sam Nguyen Day

Hoa Hậu Di Ái Hồng Sâm  Hoa hậu gốc Việt có trái tim và viễn kiến tốt đẹp        Hoa Hậu Hồng Sâm (Miss National United States 2016)

Read Full Article

Take Winter by Storm: City encourages residents to prepare for high-winds this weekend

 Take Winter by Storm:   City encourages residents to prepare for high-winds this weekend     SEATTLE (October 14, 2016)—With

Read Full Article

Khoá họp quan trọng của giới HighTech Tiểu Bang Washington cùng sự phối trí của WTIA

Khoá họp quan trọng của giới HighTech Tiểu Bang Washington cùng sự phối trí của WTIA   Remond- (NVTB News)

Read Full Article

Meet & Greet 7th Year in Seattle: Vận động tranh cử 2016- ứng cử viên gặp gỡ Báo Chí Thiểu Số

Meet & Greet 7th Year in Seattle: Vận động tranh cử 2016- ứng cử viên gặp gỡ Báo Chí Thiểu

Read Full Article

Người Việt tìm mua iPhone 7- với 3 saleman trẻ người gốc Việt tại chi nhánh T-Mobile- MLKing Seattle

    Người Việt tìm mua iPhone 7- với 3 saleman trẻ người gốc Việt tại chi nhánh T-Mobile- MLKing Seattle

Người Việt sắp hàng dài chờ mua iPhone 7- tại T-Mobile gần khu phố Việt Nam tại Seattle   iPhone

Read Full Article

Cơ hội học nghề ngắn hạn trong ngành High Tech của Tiểu Bang Washington từ Washington Technology Industry Association

 Cơ hội học nghề ngắn hạn trong ngành High Tech của Tiểu Bang Washington từ Washington Technology Industry Association WTIA

Read Full Article

Thị Trưởng Murray và Thành Phố Seattle quyết tâm tiếp cận cộng đồng trở nên dễ dàng hơn

Northwest Vietnamese News-Người Việt Tây Bắc (photo Don Pham- NWVietnamese News) ·Thị Trưởng Murray và Thành Phố Seattle quyết tâm làm cho công tác tiếp cận cộng đồng trở nên

Read Full Article
1 2 3 14