NW Vietnamese News

Người Việt Next

Take Winter by Storm: City encourages residents to prepare for high-winds this weekend

 Take Winter by Storm:   City encourages residents to prepare for high-winds this weekend     SEATTLE (October 14, 2016)—With high-winds and rain predicted for Seattle and much of the

Read Full Article

Khoá họp quan trọng của giới HighTech Tiểu Bang Washington cùng sự phối trí của WTIA

Khoá họp quan trọng của giới HighTech Tiểu Bang Washington cùng sự phối trí của WTIA   Remond- (NVTB News) Một buổi hội thảo quan trọng về kỹ thuật cao

Read Full Article

Meet & Greet 7th Year in Seattle: Vận động tranh cử 2016- ứng cử viên gặp gỡ Báo Chí Thiểu Số

Meet & Greet 7th Year in Seattle: Vận động tranh cử 2016- ứng cử viên gặp gỡ Báo Chí Thiểu Số… Các ứng cử viên đợi một hàng dài phía

Read Full Article

Người Việt tìm mua iPhone 7- với 3 saleman trẻ người gốc Việt tại chi nhánh T-Mobile- MLKing Seattle

    Người Việt tìm mua iPhone 7- với 3 saleman trẻ người gốc Việt tại chi nhánh T-Mobile- MLKing Seattle

Người Việt sắp hàng dài chờ mua iPhone 7- tại T-Mobile gần khu phố Việt Nam tại Seattle   iPhone 7- được mọi người chờ đợi và theo dõi như

Read Full Article

Cơ hội học nghề ngắn hạn trong ngành High Tech của Tiểu Bang Washington từ Washington Technology Industry Association

 Cơ hội học nghề ngắn hạn trong ngành High Tech của Tiểu Bang Washington từ Washington Technology Industry Association WTIA

Read Full Article

Thị Trưởng Murray và Thành Phố Seattle quyết tâm tiếp cận cộng đồng trở nên dễ dàng hơn

Northwest Vietnamese News-Người Việt Tây Bắc (photo Don Pham- NWVietnamese News) ·Thị Trưởng Murray và Thành Phố Seattle quyết tâm

Read Full Article

Trường Luyện Cho Học Sinh muốn theo học ngành Y Khoa tại Hoa Kỳ

Hiệu Trưởng Tân Lâm Trường Luyện Cho Học Sinh muốn theo học ngành Y Khoa tại Hoa Kỳ Trường tư

Read Full Article

50 KỶ NIỆM CHIẾN TRANH VIỆT NAM- Quân Đội Đồng Minh và QUÂN LỰC VIỆT NAM CÔNG HÒA

Người Việt Tây Bắc nhận được các thông báo của Ban Tổ Chức Kỷ Niệm 50 Năm Chiến Tranh ViệtNam,

Read Full Article

Bill Bryant chuyên ngành về Châu Á, muốn được trở thành một thống đốc chú trọng về giáo dục

Washington State’s Republican candidate for governor has a long history in Asia and with the Vietnamese community. “In 1978-79, while

Read Full Article

Quý vị có cần ghi danh bỏ phiếu ở Quận King-WA không? (Vietnamese & English Version)

Having trouble viewing this email? View it as a Web page. Nhận tài liệu bầu cử bằng tiếng Việt! kingcounty.gov/elections – Quý vị trong tiểu bang Washington(King County) đã ghi danh

Read Full Article