Đọc một tập thơ  hay của Nguyễn Văn Thu sắp phát hành trong năm 2019.

Tập thơ thứ nhì Bạch Hoa- của Nguyễn Văn Thu. Cảm nhận khi đọc “Bạch Hoa”- Tập thơ thứ nhì của Nguyễn Văn Thu. Cầm trên tay tập thơ Hán Việt: “Bạch Hoa”, khiến người đọc đã liên tưởng đến ngay một tập sách cẩm nang căn bản cần thiết cho người yêu thơ và … Continue reading Đọc một tập thơ  hay của Nguyễn Văn Thu sắp phát hành trong năm 2019.