NW Vietnamese News

Local

Cục Thống Kê Dân Số cung cấp các câu hỏi thống kê dân số năm 2020 tại TB Washing

  NGÀY 11 Tháng Năm, 2020 – Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, phối hợp với các cơ quan y tế liên bang, tiểu bang và địa phương, sẽ

Read Full Article

Lễ Treo Cờ Rủ tại Tacoma Tưởng Niệm 45 Năm Quốc Hận

    Lễ Treo Cờ Rủ tại Tacoma Tưởng Niệm 45 Năm Quốc Hận

  Vào lúc 10 giờ sáng Thứ  Năm 30-4 2020 có trên 12 thành viên ban chấp hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tacoma, và Cộng Đồng Người Việt

Read Full Article

Lễ Tưởng Niệm 30-4-2020

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tiểu Bang Washington Cộng Đồng Người Việt  Quốc Gia  Thành Phố Tacoma và Quận Pierce . Kính thưa Quý Vị Niên Trưởng, Quý Vị

Read Full Article

Thành Phố Seattle Cảnh Báo Việc Đối Tượng Lừa Đảo Nhằm Vào Các Chủ Doanh Nghiệp

    Thành Phố Seattle Cảnh Báo Việc Đối Tượng Lừa Đảo Nhằm Vào Các Chủ Doanh Nghiệp

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TỪ VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ THÀNH PHỐ SEATTLE (OFFICE OF ECONOMIC DEVELOPMENT) . Liên lạc: Kelsey Nyland, Kelsey.Nyland@seattle.gov . Thành Phố Seattle Cảnh Báo

Read Full Article

Mayor Durkan Statement on New Economic Forecast in Seattle

NEWS RELEASE FROM THE OFFICE OF THE MAYOR Mayor Durkan Statement on New Economic Forecast in Seattle, Which Highlights Significant

Read Full Article

Federal Stimulus Package explained by Congressman Kilmer hosted by WTIA

  Federal Stimulus Package explained by Congressman Kilmer hosted by WTIA

  Webinar Registration: Welcome! You are invited to join a webinar: Federal Stimulus Package explained by Congressman Kilmer hosted by

Read Full Article

Thị Trưởng Seattle – Jenny Durkan đề nghị gia tăng thời hạn thống kê dân số

Thị Trưởng Jenny Durkan  đề nghị gia tăng thời hạn thống kê dân số  2020, kêu gọi chính quyền T T

Read Full Article

Tài trợ khẩn cấp cho tiểu thương ở Washington

Tài trợ khẩn cấp lên tới $10.000  LƯU Ý: Asotin, Clark, Garfield, Island, King, Kitsap, Lewis, Okanogan, Skagit, Snohomish, Thurston,

Read Full Article

Người Gốc Việt Seattle May Khẩu Trang: Tặng Bệnh Viện, đáp ứng lời kêu gọi cấp thời Chống Dịch Covid-19

  Người Gốc Việt Seattle May Khẩu Trang: Tặng Bệnh Viện, đáp ứng lời kêu gọi cấp thời Chống Dịch Covid-19

Trong tình trạng thiếu khẩu trang y tế trầm trọng hiện nay, nhiều nhóm “thiện nguyện” gốc Việt đã bỏ

Read Full Article

Tuyên Bố Về Các Trung Tâm Liên Lạc Của Thống Kê Dân Số 2020

  Tuyên Bố Về Các Trung Tâm Liên Lạc Của Thống Kê Dân Số 2020

NGÀY 2 THÁNG TƯ, 2020 — Công chúng có thể trả lời Thống Kê Dân Số 2020 trên mạng, qua

Read Full Article