NW Vietnamese News

Ông Lại Tình Xuyên (thứ hai từ phải), chụp chung với ông Nguyễn Thế Viên và NS Từ Công Phụng

September 09
04:52 2011

Ông Lại Tình Xuyên (thứ hai từ phải), chụp chung với ông Nguyễn Thế Viên và NS Từ Công Phụng trong lần đi thăm và thu hình SBTN phỏng vấn Nhạc Sĩ Từ Công Phụng (góc trái) hôm 10 tháng 6-2010. Có thể xem phóng sự này lưu trữ trên www.NVnorthwest.com

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles