NW Vietnamese News

“Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam toàn thế giới”- Đại Hội tại Seattle

April 12
09:50 2015

Chuẩn bị Đại Hội “Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam” toàn thế giới- Họp mặt tại Seattle
Tính đến ngày Đại Hội Thanh Niên Công Giáo Việt Nam -Thế Giới kỳ 5, từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 7-2015 và Tiểu Bang Washington,đứng ra tổ chức tại thành phố Tacoma.
Nói cách từ 4 tháng trước ngày đại hội.. Các thành viên trong nhóm điều hành tổ chức đã xin Truyền Hình SBTN dành cho một cuộc phỏng vấn và báo Việt Ngữ: Người Việt Tây Bắc tiếp tay, giúp phổ biến quảng bá..

Các bản trẻ trong ban điều hành đã nói lên tinh thần của tuổi trẻ Việt Nam tại hải ngoại để kêu gọi sự tham gia của các bạn khác từ khắp nơi trên thế giới về Đại Hội tại Pacific University vùng Tacoma.

Bốn người bạn trẻ đã tích cực kết nối, trao đổi kinh nghiệm từ các tôn giáo bạn, tìm kiếm các mạnh thường quân trong và ngoài cộng đồng điển hình như JakCares, giúp đại hội thành công như ý nguyện, kể cả chuẩn bị một bữa tiệc văn nghệ gây quỹ tổ chức Đại Hội.

Qua trang web của Ban Tổ Chức khán thính giả, và độc giả có thể tìm thấy, một và hình ảnh tổ chức quy mô qua kỳ Đại Hội lần thứ Tư, 3 năm trước chính là đoàn kết và niềm tin nhằm loan truyền những lý tưởng và thông điệp ý nghĩa… chiến lược lâu dài.

Để biết thêm chi tiết và ghi danh, quý đồng hương có thể liên lạc qua: Eric Trần Cần: 206-799-6381
email: caneric.tran@vyc5.org,
và vào trang mạng: www.vyc5.org
Đây là những hoạt động mang lý tưởng và hoài bão đóng góp, xây dựng nền tảng kế thừa trách nhiệm của cha anh để phục vụ cho cộng đồng người Việt mai sau. Thiết nghĩ đây là sáng kiến tập hợp rất đáng được quan tâm tìm hiểu xứng đáng được những lời khen ngợi cổ võ .

Phạm Hoài Hương và Bảo Đôn, Biên Tập Người Việt Tây Bắc và SBTN-TV tường trình từ Seattle- WA

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles