NW Vietnamese News

Thông Tin Mới của Trung Tâm Asia bởi ban giám đốc trẻ trung trong việc phát hành của Asia

September 05
10:44 2016LGT: Thông Tin Mới được gửi đến tòa soạn nhờ thông báo trên trang ca nhạc Người Việt Tây Bắc nhờ phổ biến từ Producer Hoàng Đăng Minh.

Đây là một trong những hướng tiến tương lai của những hướng tiến mới của Trung Tâm Asia, cố vượt qua những khó khăn về sản xuất theo cung cách cũ đã gặp nhiều khó khăn cần đến những sáng kiến , sáng tạo và sự ủng hộ của người thưởng ngoạn…
NVTB
Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles