NW Vietnamese News

Thị Trưởng Seattle Durkan, Cảnh Sát Trưởng Mitzi cùng với Nghị viên Federal Way-Hoàng Trần và Little SàiGòn Seattle

December 14
16:47 2017

Chúc Mừng Tân Thị Trưởng Seattle Durkan 

Tân Thị Trưởng Seattle Durkan, và khu phố Little SaiGon- Jackson St. Trước ngày bầu cử vài ngày Cô Durkan đã đi thăm khu phố Little SaiGon (ảnh phải) và có buổi tiếp xúc tại Chú Minh Tofu. Trong danh sách của những tiểu thương góp ý kiến cạnh văn phòng thị trưởng có cô Taylor Hoàng, cũng như thường xuyên lắng nghe những ý kiến từ The Friends Of Little Sài Gòn như Dược sĩ Tâm Nguyễn, Giáo Sư Tâm Đinh , cô Quỳnh Phạm, trước các vấn đề như di chuyển cơ sở thương mại người gốc Việt vùng Jackson St và King St., Seattle cũng như vấn đề nhà tạm trú người vô gia cư

(Photos Northwest Vietnamese News)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tân Cảnh Sát Trưởng Quận King, Cô Mitzi

sẽ nhậm chức ngày 2 tháng 1-2018 với toán rước quốc kỳ và nghi lễ bởi tổ chức USV-JSC bởi ông Ben Trần, và ông Peter Trương sẽ trở thành Phụ tá Cảnh Sát trưởng đặc trách cộng đồng Quận King.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cùng với Hoàng Trần (ảnh dưới) vừa đắc cử chức Nghị Viên Thành Phố Federal Way. Các người ủng hộ tích cực Hoàng Trần là các nhà sinh hoạt trong cộng đồng, nhóm bạn trẻ của The Friends Of Little SaiGon, Nhóm vận động dònh chính Dược Sĩ Tâm Nguyễn, Luật Sư Văn Kim Khánh các nhàsinh hoạt cộng đồng như ông Nguyễn Lam Sơn, Trần Phước Bền, Nguyễn Kim Long, Trần Khải, Trần Minh, Peter Trương v.v… đã bỏ thời gian công sức và tài chánh để có các dân cử gốc Việt ra tranh cử trong tương lai giống như tại California, Texas, v.v…

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles