NW Vietnamese News

Chánh Thanh Tra Pierce County phổ biến các tài liệu bầu cử bằng Việt ngữ đến đại diện BCH/CD-NVQG-Tacoma

December 17
09:46 2019

 

Chánh Thanh Tra Anderson phổ biến tài liệu bầu cử bằng tiếng Việt 
 
 Tacoma- NVTB Trưa ngày thứ Hai 16-12-2019 tại văn phòng Chánh Thanh Tra Pierce County Julie Anderson đã có buổi họp với cộng đồng Người Việt Quốc Gia và hai vị chủ tịch và phó chủ tịch cộng đồng: BS Giáp Phúc Đạt và ông Trần Minh. Buổi họp nhằm để thông báo kế hoạch sẽ ấn hành một số tài liệu hướng dẫn bầu cử bằng Việt ngữ cho cử tri Mỹ gốc Việt, tương tự như các ấn bản hướng dẫn bầu cử đã được dịch thêm ra tiếng Việt tại King County.
 
Được biết theo thong kế trong quạn Pierce County cho thấy – cử tri Mỹ gốc Việt tại Tacoma có vào khoảng 12,000 cử tri ghi danh đi bầu. Một số vị dân cử vẫn thường tuyên bố: Sự thắng cử của họ dựa vào lá phiếu cử tri chiếm phần quyết định … vì số phiếu đáng kể và bầu theo một khuynh hướng cộng đồng và gia đình nhắc bảo nhau không quên tham gia bầu cử. Từ ngày 3 tháng Hai, cử tri sẽ nhận được tập Pamphlet bầu cử đặc biệt ngày 11 tháng Hai 2020, cũng như những thông báo cần thiết về Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống sẽ diễn ra ngày 10 tháng Ba- 2020.
Trong các năm qua bà Anderson thường xuyên tham gia các buổi sinh hoạt của cộng đồng Mỹ gốc Việt, và cũng không quên giúp phổ biến các sinh hoạt bầu cử và quyền lợi của công dân trong quận hạt từ mối quan tâm của chính quyền địa phương. Bà Anderson cũng sẽ có mặt chia sẻ những thông tin về kỳ bầu cử năm 2020, trong dịp cộng đồng Việt Nam mừng Xuân, đánh dấu 45 Năm Ly Hương  ./.
 
Ảnh chụp:  BS Giáp Phúc Đạt (trái) cùng bà Julie Anderson và hai chuyên viên đặc trách về tài liệu hướng dẫn bầu cử bằng Việt ngữ tương tự tại King County WA. Bà Anderson, cầm trên tay lá cờ VNCH, từng được cộng đồng NVQG Tacoma trao tặng vào dịp 30-4-2015
 
 
Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles