NW Vietnamese News

Tài trợ khẩn cấp cho tiểu thương ở Washington

April 10
23:27 2020

Tài trợ khẩn cấp lên tới $10.000 

LƯU Ý: Asotin, Clark, Garfield, Island, King, Kitsap, Lewis, Okanogan, Skagit, Snohomish, Thurston, Whitman và Whatcom không còn chấp nhận đơn đăng ký do khối lượng quá lớn.

Thống đốc Inslee đang cung cấp chương trình Trợ cấp khẩn cấp cho doanh nghiệp nhỏ tại Washington để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi vụ dịch COVID-19. Lên đến 5 triệu đô la tiền được cung cấp thông qua Quỹ dự trữ chiến lược của Thống đốc và được quản lý bởi Bộ Thương mại. Chương trình tài trợ sẽ cung cấp một số lượng hạn chế các doanh nghiệp ở 39 quận của Washington với khoản tài trợ lên tới $10,000. Do những hạn chế theo luật định, phi lợi nhuận không đủ điều kiện cho chương trình tài trợ này.


Quá trình

 • Các doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện tham gia chương trình tài trợ sẽ nộp đơn thông qua các tổ chức phát triển kinh tế khu vực / quận tại địa phương.
 • Email để gửi đơn hoàn tất cho các tổ chức phát triển kinh tế được liệt kê bên dưới
 • Các tổ chức phát triển kinh tế của quận / khu vực sẽ ưu tiên các ứng dụng dựa trên mức độ nghiêm trọng của tác động mà doanh nghiệp đang phải đối mặt do COVID-19, bao gồm cả việc bị buộc phải đóng cửa bởi các biện pháp đóng cửa do chính phủ ủy quyền, các biện pháp phân biệt xã hội hoặc bệnh tật.
 • Tiền hỗ trợ được đề xuất sẽ được gửi đến Bộ Thương mại để xem xét và kiểm tra.
 • Các đơn xin đủ điều kiện sẽ được chuyển đến Thống đốc để xem xét và ký.
 • ADO địa phương của bạn sẽ quản lý các grant được phê duyệt cho công ty thành công.
 • Tiền hỗ trợ sẽ được phê duyệt trên cơ sở từng trường hợp cụ thể và phụ thuộc vào sự sẵn có của các quỹ. Mục tiêu là hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng và cho phép họ giữ được càng nhiều nhân viên càng tốt.

Đủ điều kiện

 • Người xin hỗ trợ đã kinh doanh ít nhất một năm.
 • Các doanh nghiệp có tối đa 10 nhân viên toàn thời gian (FTE) có thể nộp đơn xin trợ cấp một lần lên tới $10.000 
 • Tài trợ không nhằm giúp khởi động một doanh nghiệp, mà là để hỗ trợ các doanh nghiệp hiện tại bị ảnh hưởng đặc biệt bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 và là thành viên quan trọng của cộng đồng địa phương của họ.
 • Người nhận tài trợ đủ điều kiện nhận một giải thưởng Washington Grant trong chu kỳ ngân sách hiện tại, kết thúc vào ngày 30/12/2021.

Quy trình nộp đơn

Các đơn xin sẽ được xem xét  và người nộp đơn sẽ được chấp nhận hoặc từ chối tùy theo trường hợp. Vui lòng liên lạc với tổ chức phát triển kinh tế quận / khu vực của bạn để đánh giá khả năng tồn tại của công ty bạn và hoàn thành đơn đăng ký.

Thương nghiệp sẽ không xem xét đơn trực tiếp gửi cho nhân viên thương mại. Các đơn phải được nộp thông qua ADO địa phương.

Do khối lượng dự kiến, vui lòng cho phép 4 đến 6 tuần để xử lý và giải ngân các khoản tài trợ.

Phê duyệt sử dụng tiền hỗ trợ:

 • Quỹ hỗ trợ có thể được sử dụng cho các chi phí hoạt động bao gồm tiền thuê nhà, vật tư / hàng tồn kho, hóa đơn tiện ích, vv cũng như tư vấn, tiếp thị và đào tạo.
 • Đơn xin phải bao gồm một danh sách các khoản trợ cấp chi phí được đề xuất sẽ được chi tiêu. Các đơn xin không có danh sách các chi phí đề xuất sẽ được coi là không đầy đủ. Khoản trợ cấp dựa trên hoàn trả này có thể hỗ trợ các hóa đơn chưa thanh toán ngày 1 tháng 3 và hơn thế nữa.

Lưu ý rằng bảng lương không thể được hoàn trả thông qua chương trình trợ cấp của Work Washington . Vui lòng minh bạch tất cả các nhu cầu tiền lương cho Cục An ninh Việc làm .

Các chi phí sau đây không đủ điều kiện : vốn thiết bị, du lịch, thiết bị văn phòng và nhu liệu máy vi tính.

 

Tải đơn tại đây: http://startup.choosewashingtonstate.com/wp-content/uploads/2020/04/4-2020-WWSB-Grant-Application-final.pdf

Liên lạc với chúng tôi:

Valerie Tran – Operations Director
valerie.tran@flsseattle.org / (253) 260-6331
Ricky Pham – Community Engagement Coordinator
ricky.pham@flsseattle.org / (206) 307-1538
Angela Ngo – Community Builder
angela.ngo@flsseattle.org / (360) 602-6892

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles