NW Vietnamese News

Hoãn trả nợ giúp tránh xiết nhà, nhưng có nhiều hậu quả xấu

June 25
10:48 2020

 

(realtytimes.com) – Con số thất nghiệp tiếp tục leo thang. Những con số mới nhất cho thấy tuần này số người thất nghiệp lại nhích lên gần 3 triệu. Tỉ lệ thất nghiệp cao gây ra nhiều hậu quả cho các kỹ nghệ trong đó có kỹ nghệ địa ốc và thế chấp.

Nếu một người bị thất nghiệp và họ sử dụng trương mục tiết kiệm để trả nợ thế chấp và để không bị mất căn nhà, trương mục tiết kiệm của họ sẽ bị thiệt hại nặng. Một trong những cách để được tạm ngưng việc thanh toán thế chấp là có một thỏa thuận hoãn trả nợ.

Nhưng các chủ nhà cần ý thức đầy đủ về các hậu quả của một thỏa thuận như vậy.

Hoãn trả nợ là một thỏa thuận chính thức giữa nhà cho vay và người vay. Nhà cho vay sẽ cho phép người vay được tạm ngưng những kỳ thanh toán thế chấp thay vì buộc một bất động sản đi vào thủ tục xiết nhà. Người vay không thể tự ý ngưng những kỳ thanh toán hằng tháng. Một hành động như vậy sẽ khởi động thủ tục xiết nhà mà những nhà cho vay cũng không muốn.

Một thỏa thuận hoãn trả nợ có thể được dàn xếp nếu những người vay hội đủ một số tiêu chuẩn như có tài liệu chứng minh tình trạng của họ (như mất việc làm), đồng thời giúp nhà cho vay nhìn thấy một tia sáng ở cuối đường hầm tài chánh, tức sau thời kỳ hoãn trả nợ, những người vay có thể tiếp tục thanh toán.

Nếu cả hai điều kiện này đều đạt được, hai bên có thể đi tới một thỏa thuận hoãn trả nợ. Một thỏa thuận như vậy sẽ cho phép những người vay tạm ngưng việc thanh toán thế chấp hằng tháng trong một thời gian nào đó.

Chủ nhà được tạm hoãn việc thanh toán và tránh được một vụ xiết nhà, nhưng việc nộp đơn sẽ có hậu quả xấu cho một báo cáo tín dụng. (Hình minh họa: sdjsa.org)

Tuy nhiên, với việc hoãn trả nợ, những kỳ thanh toán không biến mất, chúng sẽ tích tụ trong thời kỳ hoãn trả nợ. Nếu việc thanh toán hằng tháng tiền thế chấp là $2,500 và được thỏa thuận hoãn trả nợ trong sáu tháng, điều đó có nghĩa vào cuối thời kỳ sáu tháng, không những người vay phải thanh toán trở lại mà còn phải thanh toán một hóa đơn $15,000. Đó là một tình trạng khó khăn.

Nếu một người vay chật vật khi phải trả $2,500, họ lấy đâu để trả $15,000? Có những giải pháp khác như một vụ Điều Chỉnh Món Vay (Loan Modification) có thể giúp ích và những thay đổi gần đây về các hướng dẫn có thể thu xếp để những số tiền đã quá hạn được cộng vào món thế chấp hiện hữu.

Một xem xét quan trọng khác với một thỏa thuận hoãn trả nợ là các báo cáo tín dụng và điểm tín dụng bị thiệt hại. Các báo cáo tín dụng sẽ liệt kê những kỳ thanh toán trễ. Và những kỳ thanh toán trễ đối với một món thế chấp gây thiệt hại nhiều nhất cho điểm tín dụng.

Ngoài ra, nếu một thỏa thuận hoãn trả nợ được thi hành, thỏa thuận đó cũng sẽ được ghi trên báo cáo tín dụng. Trong khi những người vay dễ thở khi được hoãn những kỳ thanh toán hằng tháng, báo cáo tín dụng sẽ liệt kê việc họ xin hoãn trả nợ. Và, đồng thời, nhiều nhà cho vay khi nhìn thấy một vụ hoãn trả nợ được liệt kê trên một báo cáo tín dụng sẽ không chấp thuận một món vay mới, dù đó là một vụ mua hay một vụ tái tài trợ, trong một thời gian lên tới một năm, hoặc lâu hơn, tùy thuộc hoàn toàn vào nhà cho vay.

Việc quyết định có nên yêu cầu hoãn trả nợ hay không nên được thực hiện cùng với viên chức cho vay của bạn hoặc một chuyên viên tài chánh. Có những hậu quả đối với một vụ nộp đơn như vậy mà nhiều người có thể không biết. Đúng, chủ nhà được tạm hoãn việc thanh toán và tránh được một vụ xiết nhà, nhưng việc nộp đơn sẽ có hậu quả xấu cho một báo cáo tín dụng. Có thể có những giải pháp khác được cung cấp cho những chủ nhà gặp khó khăn. Đây không phải là một điều để bạn thực hiện theo ý mình. Có nhiều sự trợ giúp khác mà có thể bạn không biết. (N.N.)

Share

About Author

Staff

Staff

Related Articles