NW Vietnamese News

Posts From Staff

Ðừng trục xuất cô giáo dạy đàn violin của con trai tôi

FREMONT, California: Một cô giáo dạy đàn violin và con trai có thể bị trục xuất về Nga trong vòng 3 tuần tới. Lý do là “quá trình nhập cư

Read Full Article

Don’t Deport My Son’s Violin Teacher

Read Full Article

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Oregon tham gia diễn hành Hoa Hồng với chủ đề Journey to Freedom

NVTB-Vào ngày thứ Bảy 12 tháng 6, 2010 vừa qua, dân chúng địa phương đã cảm kích, khen ngợi cộng đồng Việt Nam/Oregon đi qua đường phố với màu cờ

Read Full Article

Giải thưởng “Tiếng Nói Cộng Đồng 2010”

Ngày 19-5-2010 vừa qua, tại nhà hàng New Hong Kong, Seattle, tuần báo International Examiner đã tổ chức buổi trao giải thưởng “Tiếng Nói Cộng Đồng” năm 2010. Anh Lê

Read Full Article

Bạn trẻ và buổi họp mặt lành mạnh, hữu ích: mang tên “Tặng Phẩm”

Có khoảng 350 người tham gia buổi họp mặt đặc biệt, xếp thành hàng dài chờ để chia sẻ về

Read Full Article

Triển lãm quá trình tị nạn

Cuộc triển lãm mang tên “Refugee’s Journey of survival ang hope” tại Wing Luke Museum đã thu hút khách quan

Read Full Article

Phòng Triển lãm mang tên: Refugee’s Journey of Survival and Hope”

Phòng Triển lãm mang tên: Refugee’s Journey of Survival and Hope” tại Wing Luke Museum Seattle kéo dài từ ngày

Read Full Article

Giới trẻ muốn đổi mới chính trị

Trong quan điểm chính trị có nhiều khác biệt về chi tiêu ngân sách, chương trình y tế, quốc phòng

Read Full Article

“Amelia” brings the Vietnamese language to a major American opera stage for the first time

“I don’t know of a single major American opera that has set Vietnamese to music,” says Daron Aric Hagen, composer

Read Full Article

Một loại opera mới

“Tôi không biết gì về các opera lớn tại Mỹ mà đã mang lời ngôn ngữ Việt vào phần nhạc opera,” ông Daron Aric Hagen đã mở đầu buổi gặp

Read Full Article