NW Vietnamese News

Bình Luận (Editorial)

Tác phẩm tiểu luận xuất sắc của một người Việt trẻ: East Eats West in Two Hemispheres vừa phát hành của Andrew Lâm

Những bài tiểu luận, tạp ghi trong đó bao gồm 9 bài viết từng được phổ biến trên mạng lưới báo giấy, website của New America Media, nơi tác giả

Read Full Article

Đừng thoả mãn với xã giao; cần hỏi thật những câu khó trả lời!

Nói chung, tôi chưa tự nhận tôi là một người làm chính trị. Tôi không thuộc đảng nào. Đối với mỗi ứng cử viên, mỗi dự luật, tôi từng nghiên

Read Full Article

Cần có tiếng nói thể hiện qua mỗi mùa bầu cử

Tiểu Bang Washington cũng chung hoàn cảnh toàn quốc đang đối phó với chu kỳ khó khăn kinh tế gây lo sợ và mất niềm tin của dân chúng vì

Read Full Article

NVTB nhận định, lợi hại của các dự luật ảnh hưởng nhiều sau ngày bầu cử

Nói chung, người sắc tộc thiểu số ít khi bầu về dự luật. Đối với dự luật, mỗi lá phiếu là công bằng, không phải như khi mình bầu cho

Read Full Article

Chiến dịch chính trị đánh giá sai (thấp) về tầm quan trọng của lá phiếu sắc tộc thiểu số

Nếu tất cả các lá phiếu được gọi là quan trọng, thì tại sao các ứng cử viên (thiếu sót)

Read Full Article

Ông Butch Otter (cùng những người khác) đang quyến rũ các chủ Xí Nghiệp TB Washington

By Don C. Brunell President Association of Washington Business Ông Butch Otter (cùng những người khác) đang quyến rũ các

Read Full Article